Helsingfors grundar stor terminal för matsvinn

Matsvinn är ett stort hållbarhetsproblem i Finland. Målet med det planerade logistikcentret är att minska svinnet och se till att maten effektivt distribueras till dem som behöver den. Bild: Jenny Bäck/HBL-arkiv

Staden har reserverat 600 000 euro för en ny logistikcentral som ska distribuera överbliven mat. Målet är att utnyttja matsvinnet på ett mer effektivt sätt och förkorta brödköerna utomhus.

I samarbete med Helsingfors kyrkliga samfällighet vill staden förbättra mathjälpen till mindre bemedlade och samtidigt minska matsvinnet. En av de viktigaste åtgärderna i utvecklingen av mathjälpen bl...