Helsingfors gör om systemet för hyresansökningar

I augusti stod Håkonsviksgatans hyreshus på Degerö färdigt. I huset finns 104 bostäder. Bild: Heka

Helsingfors stad har förnyat sitt system för hur man ansöker om bostad. Stadens bostadsbolag, Heka Oy, har inte en kö för bostäder.

I augusti förnyades ansökningsproceduren för Helsingfors stads bostäder. Ansökningsblanketter, den elektroniska kundkontakten och bakgrundssystemet förnyas. I det nya systemet kan en bostadssökande grundligare föra fram sina önskemål.

Gamla ansökningar kan inte flyttas till det nya systemet eftersom innehållet i det nya systemet skiljer sig från det gamla.

Ansökningar i det gamla systemet är i kraft till den 18 november. Ifall en bostadssökande vill fortsätta sin ansökan utan avbrott ska personen lämna in en ny ansökan i det nya systemet mellan den 20 oktober och 18 november. Ifall man lämnar in en ansökan för första gången från och med 20 oktober registreras ansökningen direkt i det nya systemet.

Ansökan ska alltså ske elektroniskt i första hand eftersom det krävs elektronisk igenkänning och underskrift. I rådgivningen kan man få hjälp med sin ansökan och det går också att lämna in en ansökan per brev.

En titt på Hekas sajt tyder på att sidorna är enbart på finska och engelska. Enligt Hekas kommunikationsavdelning är de svenska sidorna under arbete och ska vara färdiga i slutet av det här året. Ansökan kan ändå göras på svenska och engelska på stadens hemsida.

Bostadshusen på Spelmansvägen 13 i Gamlas totalrenoverades i fjol. De är ursprungligen byggda 1974 och 1975. Bild: Heka

Från Heka påpekar man att kriterierna för vem som får en bostad inte ändras. Ansökningsgrunderna finns i en guide för val av hyresgäster och enligt de villkor som stadsstyrelsen satt upp.

Det finns en prioriteringsordning för bostäder. Högst upp finns hemlösa, trångbodda och de som flyttar till Helsingfors för att jobba.

"Det är ett allmänt missförstånd att förmedling av bostäder baserar sig på ett kösystem där någon person går förbi i kön. Valet av boende görs utifrån ansökningar och då spelar det inte någon roll hur länge ansökan varit i kraft. Också inkomster och förmögenhet beaktas", skriver stadsmiljösektorns bostadstjänster per e-post till HBL.

De subventionerade bostäderna med låga hyror är eftertraktade. Enligt Heka är det omöjligt att uppge exakt hur lång tid det tar att få en bostad.

"Mycket handlar om hurdana önskemål den sökande har och var man vill bo. Bostadsprocessen baseras inte på ett kösystem. Sökkriterier och behovsprövning gäller i processen."

Hyrorna i Hekas bostäder får inte överstiga de utgifter som finns för underhåll, reparationer, byggande och administration. Hyrorna för år 2022 bestäms i slutet av det här året.

Artikeln korrigerad 13.9, kl.10.04.

Helsingfors stads bostäder Heka är landets största hyresvärd med 50 000 bostäder. 92 000 helsingforsare bor i Hekas bostäder.

Medianhyran för Hekas bostäder är ungefär 12 euro per kvadratmeter. Medianhyran för bostäder på fria marknaden i huvudstadsregionen är cirka 19 euro per kvadratmeter.

Drygt 60 procent av de som vill ha en bostad genom Heka är singelhushåll.

I slutet av 2020 fanns det drygt 23 000 aktiva ansökningar till Hekas bostäder.

2020 blev 771 nya bostäder färdiga. Omsättningen på bostäder är ungefär 3 500 per år. I siffran räknas också nyproduktionen.

Hekas omsättning år 2020 var 434 miljoner euro.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning