Helsingfors fortsätter, trots alla utmaningar, att investera stort det kommande året

Att staden inte tvingats till en tvärbromsning under det gångna året, som många andra kommuner, får vi tacka den ansvarsfulla och hållbara ekonomiska linje som bedrivits i staden i flera år.

Helsingfors stadsfullmäktige godkänner på onsdagskvällen budgeten för 2021. Att staden inte tvingats till en tvärbromsning under det gångna året, som många andra kommuner, får vi tacka den ansvarsfulla och hållbara ekonomiska linje som bedrivits i staden i flera år. Den utvecklingen fortsätter med den budgetuppgörelse som Samlingspartiet, De gröna, SDP och SFP enats om.

Den ekonomiska återhämtningen efter pandemin kan ta lång tid – även om ett vaccin finns på marknaden snart. Speciellt utsatt är servicesektorn, som är viktig i Helsingfors. Det tar tid innan turisterna och kongressgästerna återvänder och teatrarna och evenemangen kan dra fulla hus. De senaste veckorna visar att den direkta faran inte heller är över.

Därför finns nya viktiga satsningar på bland annat digitaliseringen och uppstartsverksamheten i samarbete med högskolorna. Också reserveringarna för att säkra våra kulturinstitutioners verksamhet är nödvändiga. Vi kan också hålla skattenivån oförändrad, vilket är positivt och bidrar till att säkerställa köpkraften.

Det behövs ett åtgärdsprogram, som uppgörs i samarbete med företagarna, fastighetsägarna och kunderna, för att utveckla och säkra Helsingfors centrums dragningskraft. Det ska koncentrera sig på bland annat trafiklösningarna, planläggningen och hyresnivån och möjligheterna till evenemang och annan pop up-verksamhet i centrum.

Pandemin har också orsakat en hälsokris. Det finns ett uppdämt vårdbehov med längre vårdköer och de hälsorisker och kostnader som de medför. Behovet av psykvårdstjänster bland speciellt unga ökar och ensamheten har tagit många äldre i sitt grepp. Helsingfors försöker handskas med utmaningarna med bland annat de tillägg som gjorts inom social- och hälsovårdssektorn, men också med en flexibilitet för att kunna svara på oförutsedda tilläggskostnader på grund av coronapandemin.

Sektorn för fostran och utbildning fick välbehövliga tilläggsresurser i budgetöverenskommelsen och vi kan bland annat glädja oss åt att stadens ambitiösa språkprogram fortsätter. Men också åtstramningar kommer att krävas för att få budgeten i balans. Hemvårdsstödets kommuntillägg förändras från och med nästa år som en del av dem.

För SFP var det viktigt att stödet blir kvar för de minsta barnen och att förändringen inte träder i kraft genast vid årsskiftet vilket skulle ha försatt många familjer i en omöjlig situation. Så blev det också.

Ideologiskt och långsiktigt är det rätt att sätta fokus just på småbarnspedagogiken. Många andra kommuner minskar också sina kommuntillägg, vissa har slopat dem helt. I grunden handlar det om jämställdhet och barnens rättigheter. Finland har en lägre deltagargrad inom småbarnspedagogiken än många av våra referensländer och det korrelerar direkt till kvinnornas sämre position på arbetsmarknaden, speciellt gäller det många invandrare. Förändringarna i kommuntillägget kräver nu smidighet av den ansvariga sektorn så att familjerna som det berör verkligen får plats i ett daghem nära hemmet. Närdagisprincipen måste fungera också på svenska. Här vet vi att det funnits utmaningar även om nya daghem har öppnats och flera planeras och byggs just nu. Det är glädjande att det nya dagiset på Stora Robertsgatan nu äntligen blir av, något vi drivit aktivt.

Arbis unika position och status som svenskspråkigt bildnings- och kulturcenter i hjärtat av Helsingfors säkras. Det innebär bland annat att fastigheten på Dagmarsgatan ska vikas för Arbis verksamhet och direktiv om kursutbud och gruppstorlekar möjliggöra en bred verksamhet också på svenska.

Helsingfors fortsätter, trots alla utmaningar, att investera stort det kommande året. Samtidigt är det viktigt att prioritera och fokus är tydligt satt på de kritiska fastigheterna, både daghem och skolor samt inom kollektivtrafiken, exempelvis Hertonäs metrostation renoveras äntligen.

Borgmästaren föreslog att det kritiska bygget av Kottby skola skulle ha skjutits på med minst två år. Det kunde SFP inte acceptera i och med att skolans väggar bågnar av barn och nybygget planerats länge. Efter förhandlingarna finns nu Kottby skola med på investeringslistan igen, vilket är glädjande.

Det största och viktigaste arbetet i dessa krävande tider görs av stadens personal och de förtjänar ett stort tack. Uppgörelsen innehåller också en fortsättning och utveckling av personalens bonussystem och en ökning av löneutvecklingsprogrammet som riktar sig till dem som har de lägsta lönerna.

Budgeten för 2021 är ekonomiskt och socialt ansvarsfull samt hållbar och tryggar servicen och tillväxten även i dessa krävande tider.

Marcus Rantala, stadsfullmäktige- och stadsstyrelseledamot (SFP), Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning