Studerande i Helsingfors har fått kursböckerna gratis i år – nästa års budget sätter stopp för experimentet

Lärkaneleverna Pinja Liesaho (t.v.) och Ines Turja behöver egna datorer i gymnasiestudierna. Under försöket med gratis läromedel har de fått avgiftsfria digitala kursböcker till sina datorer. Bild: Nikals Tallqvist

Helsingfors har under det pågående året erbjudit gratis läromedel till förstaårsstuderande i andra stadiet. Nästa års budget verkar sätta stopp för en fortsättning på försöket.

Helsingfors stad har genomfört ett försök där man delat ut avgiftsfria läromedel till studerande i andra stadiet – specifikt de som studerar på första årskursen. I praktiken har försöket gått ut på at...