Helsingfors bygger fem nya motionstrappor, första öppnar på Drumsö i maj

Rosa Seder och Valma Sipilä kör ett entimmes pass i motionstrappan i Svedängen. De har ett varierande program där de varvar sidosteg, knäböj och raska spurter med vanlig promenadtakt. Bild: Niklas Tallqvist

Motionstrapporna har aldrig varit populärare än vad de är nu. Men det är ingen direkt coronatrend, trapporna var välbesökta redan före pandemin. I Helsingfors bygger staden fem nya trappor i år, motionstrapporna i Drumsö idrottspark öppnas redan i maj.

I takt med att snön har smultit har motionärerna återvänt till motionstrapporna. Under det gångna coronaåret, då många traditionella motionsplatser, som idrottshallar och simhallar, har varit stängda...