Helsingfors busstrafik söker om företagssanering

Bussresenärer i Helsingfors. Bild: Vesa Moilanen/Lehtikuva

Privatägda Helsingfors busstrafik är ekonomiskt pressat och söker sanering. Orsaken är ett beslut av EU-kommissionen om att bolaget ska betala tillbaka stödpengar på 54 miljoner.

Bussbolaget Helsingfors busstrafik har lämnat in en ansökan om företagssanering till Helsingfors tingsrätt. Det betyder att det skuldsatta företaget, tillsammans med fordringsägarna, försöker lösa skuldproblemen så att bolaget inte behöver avvecklas.

Privatägda Helsingfors busstrafik hör till de största bolagen som Helsingforsregionens trafik anlitar för att sköta busstrafiken i Helsingfors.

I bakgrunden till skuldproblemen finns ett beslut fattat av EU-kommissionen 2019 om att Helsingfors busstrafik måste betala tillbaka de bidrag som bolaget erhöll mellan 2002 och 2012. Bolaget var ett dotterbolag till Helsingfors stad fram till 2015, då det såldes till Koiviston auto.

Även om bidragen betalades ut innan verksamheten köptes av Koiviston Auto ansåg kommissionen att det nya bolaget dragit nytta av pengarna.

I skuldsaneringsansökan uppges att beslutet är enda orsaken till bekymren och att verksamheten i övrigt är lönsam.

"Fel bolag"

Antti Unkuri, vd för Koivisto-koncernen, anser att Helsingfors busstrafik är fel bolag att kräva pengar av. Hans argument är att stödet utbetalades innan bussbolaget köptes upp av staden.

"I samband med köpet 2015 kom vi överens om att det säljande bolaget, som ägs av Helsingfors stad, ska stå för risken att understödet krävs tillbaka", säger han i ett pressmeddelande.

Det rör sig om en summa på totalt 54,2 miljoner euro, pengar som enligt EU-kommissionen inte uppfyller reglerna för statsunderstöd. Kommissionen utredde saken efter att konkurrerande bussbolag klagat.

Helsingfors busstrafik och Helsingfors stad har överklagat beslutet till EU-domstolen, men ärendet är fortfarande under behandling. Trots det har återbetalningen verkställts, vilket betyder att Helsingfors busstrafik nu är bankrutt.

Stadsstyrelsen beslutade i fjol att staden i första hand kräver tillbaka pengar av sitt eget bolag Helsingfors stads Bussverksamhet Ab, som blev kvar på pappret sedan verksamheten såldes till Koiviston Auto 2015. Först i andra hand ska pengarna begäras in av Helsingfors busstrafik och i förlängningen Koiviston Auto.

Nu krävs ändå Helsingfors busstrafik på 44 miljoner, vilket upprör Unkuri.

"Ur vår synvinkel är situationen klar: vårt bolag har inte gynnats av de tidigare utbetalda stöden på något sätt. Företagsaffären 2015 hade inte blivit av om inte säljaren förbundit sig till att ta på sig risken. Vi är djupt besvikna och överraskade över att staden inte svarar för sitt eget bolags skulder helt och hållet", säger Unkuri, som kallar situationen kafkaartad.

Helsingfors stads bussverksamhet Ab befinner sig i likvidation. Under processen har det framkommit att man inte kan uppbära mer än 14,8 miljoner av bolaget och därför måste den resterande summan begäras av Helsingfors busstrafik, uppger staden.

Utöver skulderna till Helsingfors stad är Helsingfors busstrafik skyldigt Nordea och Technosmart nästan 22 miljoner euro. De stöder bolagets skuldsaneringsansökan.

Fortsätter som normalt

Verksamheten fortlöper som normalt, uppger bolaget. I en intervju med Iltalehti säger Tero Anttila, avdelningschef på Helsingforsregionens trafik HRT att beskedet inte inverkar på kollektivtrafiken.

"Så länge bussarna och chaufförerna finns i regionen tror jag att vi kan komma överens om ett arrangemang, vare sig det handlar om Helsingfors busstrafik i sin nuvarande form eller ett konkursbo. Dessutom finns fler bolag i regionen, som vid behov kan avhjälpa situationen.

Helsingfors busstrafik har drygt 370 bussar och närmare tusen anställda.

LÄS OCKSÅ:

Bussbolag måste återbetala statliga stöd på 54,2 miljoner euro

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Pionjären inom styling

Mer läsning