Helsingegatans kiosk får nytt liv

En ny pärla i stan.

"Helsingegatans kiosk i Berghäll är en av skamfläckarna i stan", skriver Jesper von Hertzen i en artikel (HBL 7.8) om Helsingfors kepskiosker. Det är positivt att de kulturhistoriskt värdefulla och sorgligen försummade kioskerna uppmärksammas.

En liten god nyhet är ändå att artikelns specifika exempel på skamlighet redan är föråldrat. Sedan ett par veckor pågår en grundrenovering av Helsingegatans kiosk. Mot slutet av denna månad ska den öppnas på nytt som centrum för en levande sommarterrass i den närbelägna restaurang Tenhos regi. En ny pärla i stan.

Kristian Donner, restaurangföretagare, Helsingfors

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning