Helgerna bromsar förhandlingarna

Det är helgerna som är den stora stötestenen i tvisten inom finansbranschen. Det finns en modell, men parterna är oense.