Hela landet drar nytta av Åbovarvets uppsving

Meyer Turku-varvet i Åbo genererar tillväxt och välfärd som kommer en större region till godo. Bild: Lehtikuva/Ella Kiviniemi

En ny utredning om varvsverksamheten i Åbo visar att varvet Meyer Turkus nätverk av underleverantörer sträcker sig över hela Finland. Största delen av kakan går ändå till Egentliga Finland och Nyland.

Lauri Kattelus (Saml), ordförande för Åbo stadsstyrelse, dolde inte sitt leende när han höll ett kort tal inför presentationen av en ny utredning om varvet Meyer Turkus ekonomiska inverkan och samhälleliga betydelse.

– Vi här i Åbo, och kanske folk på annat håll också, brukar säga att om man skulle lista antikens sju underverk i dag, skulle ett kryssningsfartyg vara ett av dem. Å andra sidan bygger man sådana varje år här i Åbo, så de är fler än sju till antalet.

Moderna kryssningsfartyg är stora och invecklade helheter och i dagsläget finns det inte många varv i världen som har kapacitet och kompetens att bygga lyxkryssare. Meyer Turku är ett av dem och för tillfället ser framtiden ljus ut.

Åbovarvets orderbok sträcker sig till 2024 och omfattar åtta fartygsbeställningar. Priset på ett fartyg rör sig mellan 500 miljoner och en miljard euro. I fjol var varvets omsättning 792 miljoner euro.

En procent av exporten

Forsknings- och utbildningscentralen Brahea vid Åbo universitet publicerade på onsdagen en utredning över varvets inverkan på Åboregionen, Egentliga Finland och hela landet. Rapporten är ett beställningsarbete för Åbo stad och Meyer Turku.

Specialforskaren Tapio Karvonen och forskningsledaren Mikko Grönlund från Åbo universitet konstaterade att varvsverksamheten i Åbo har omfattande effekter på regionens ekonomi, utbildningspolitik och infrastruktur men betonade att verkningarna syns i hela landet.

– Det finns egentligen inte ett enda landskap som varvet inte skulle få leveranser från. Varvets inverkan sträcker sig ända till östra och norra Finland, sade Karvonen.

– Ungefär en procent av värdet på Finlands årliga export kommer från dessa kryssningsfartyg, och då talar vi alltså om en enskild produkt.

Finländska underleverantörer

Meyer Turku har cirka 1 800 anställda och dess dotterbolag sysselsätter drygt 200 till. Karvonen och Grönlund uppskattade att varvet och dess nätverk av underleverantörer sysselsätter sammanlagt 6 000 människor i Finland och tillade att varvet har samarbetspartner också utomlands.

Enligt Karvonen består 80 procent av värdet på ett fartyg av underleverantörernas arbete. En klar majoritet av underleverantörerna är finländska företag.

– Meyer Turku har cirka 1 200 direkta underleverantörer. Av dem är 940 inhemska och 280 utländska, sade Karvonen.

– Värdet på leveranserna varierar från några tiotals euro till tiotals miljoner euro, tillade Grönlund.

Av de finländska samarbetsföretagen finns största delen i Egentliga Finland (41 procent) eller Nyland (38 procent) och värdet på leveranserna fördelas i stort sett likadant. Österbotten, där jätteföretagen Wärtsiläs och ABB:s inverkan är stor, får in hela nio procent av värdet på de finländska leveranserna till Meyer Turku trots att endast en procent av de inhemska underleverantörerna verkar i området.

– Jag tror nog alla vet att det finns en stor motortillverkare i Vasa som har levererat ganska många motorer, log Karvonen.

Varvet växer

Karvonen påpekade att Åbovarvet växer, vilket kommer att leda till allt större leveransmängder och fler anställda.

– Att varvets produktion växer innebär två saker. För det första ökar arbetsplatstrafiken både till varvet och till underleverantörerna. För det andra ökar antalet leveranser. Största delen av leveranserna kommer landvägen, sade Karvonen och uppskattade att särskilt biltrafiken i närheten av varvet kommer att öka markant i framtiden.

Åbo stad försöker underlätta samarbetet mellan Meyer Turku och mindre företag genom att bygga ett industriområde i närheten av varvet. Tanken är att området, som får namnet Blue Industry Park, ska kunna locka företag till varvets omedelbara närhet.

Åbovarvets ljusa framtidsutsikter ställer krav på regionens utbildningsutbud. Efterfrågan på kompetent arbetskraft är stor och enligt Karvonen har både antalet ansökningar till och antalet studieplatser i teknologi- och sjöfartsbranschens yrkesutbildningar växt i Egentliga Finland. En klar majoritet av studerandena kommer från Egentliga Finland.

Den tyska familjen Meyer köpte Åbovarvet för tre år sedan och har sedan dess investerat 185 miljoner euro i verksamheten. Dessutom har underleverantörerna gjort investeringar för cirka 70 miljoner euro, för det mesta i Finland.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning