Hela gruppens problem

Bild: Mostphotos

Skolans och gruppens normer avgör i hög grad om mobbning kommer åt att frodas.

Mobbning är inte en enkel fråga som har ett enkelt svar. Det är sällan fråga om en lätt konflikt som har en lätt lösning. Riksdagsledamot Tiina Elovaaras (Sannf) lagmotion om att mobbaren permanent skall flyttas till en annan skola i en mobbningssituation är en förenklad lösning på en svår fråga. Mobbning är ett gruppfenomen där det finns många involverade och där frågan om vem som är offer och vem som är förövaren inte alltid är kristallklar.

Mobbning skall inte accepteras i skolorna, att mobba någon annan är entydigt fel. Därför måste varje skola målmedvetet gå in för att både förebygga och stoppa mobbning. I dag finns det, tack vare gedigen forskning, många olika verktyg att ta till. En skola utan mobbning skall vara målsättningen, trots att den är så svår att uppnå. Eleverna är barn som ännu växer till sig och utvecklas som människor, ingalunda predestinerade till änglar eller demoner.

Att skapa ett system där en enskild mobbare tvingas byta skola är inte problemfritt. Man kan fråga sig vilken den mottagande skolans roll skulle vara och hur den bättre kunde bemöta det mobbande barnets behov? Skulle det gå bättre i den nya skolan? Om inte, hur många gånger kan man be ett barn byta skola? I stället för att utesluta någon från skolgemenskapen borde insatserna riktas till att lösa problem i den uppväxtmiljö de förekommer. Skolans stödsystem som långt bygger på individcentrerade insatser behöver också uppdateras så att resurser kan tas in då problematiken berör gruppen och den sociala dynamiken i en skolklass.

I dag har det forskats mycket i mobbning och om metoder att motarbeta den. Skolans och gruppens normer avgör i hög grad om mobbning kommer åt att frodas. Vi kan alla fråga oss själva med hurdana värderingar vi skickar ut våra skolbarn att bemöta sina medmänniskor under skolvardagen? Kompetenta trygga vuxna och professionella skolkuratorer och psykologer behövs i skolmiljön. Det vore också bra att gruppstorlekarna i klasserna är till storleken sådana att skolans vuxna har förutsättningar att skapa en individuell relation till alla enskilda elever.

Att gå in för ett system med att omplacera mobbande elever är inte rätt lösning vare sig för enskilda elever eller för skapa en bättre skola. Förbundet Hem och skola hoppas att lagmotionen vars syfte vi förstår, men vars metoder vi ifrågasätter, kritiskt synas ur alla vinklar under riksdagens kommande utskottsbehandling.

Anders Adlercreutz förbundsordförande Micaela Romantschuk verksamhetsledare Förbundet Hem och skola

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03