Hela Gotland utan ström

Hela Gotland blev strömlöst på nytt. Enligt elbolaget Geabs inträffade ett omfattande strömavbrott på ön och högspänningsnätet slogs ut.

– Det stämmer, strömmen gick men nu har nästan alla kunder fått tillbaka strömmen alldeles nyss, säger Jan Karlsson, vd på Geab, vid klockan 16.45.

Orsaken tros vara ett underhållsarbete som sedan en tid tillbaka genomförs på den så kallade Gotlandskabeln, som förser hela ön med ström.

Gotland har flera gånger under sommaren blivit strömlöst och enligt Jan Karlsson beror det på underhållsarbetet.

– Det är inte så många kablar som förser en ö med ström. När man byter den här typen av anläggning, då brukar man ta de här kablarna ur drift ett halvår och det kan vi inte göra på Gotland.

Han säger att information har gått ut till kunderna på Gotland om att man kan drabbas av avbrott.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46