Hej från genusdoktrinen!

Genusforskning och jämställdhetspolitik har förvisso beröringspunkter, men är väsentligen separata fält.

Den svenska debatten om jämställdhetspolitik på universitet är klaustrofobisk. Författarna till pamfletten "Genusdoktrin" (Fri tanke, 2020), Ivar Arpi och Anna Karin Wyndhamn, vill försvara vete...