Heder är en #metooinspirerad thriller om och med kvinnor

Eva Röse, Alexandra Rapaport, Wilma Lidén och Julia Dufvenius i en serie som kretsar kring en hemlig koppleriapp Bild: Viaplay

Svenska Heder är en kriminalserie vars ämnen ligger i tiden. Den handlar om olika former av övergrepp på kvinnor.

Bortser man från prologen, där något riktigt hemskt antyds ha hänt, kan den åttadelade serien Heder till att börja med framstå som en glassig advokatserie. Den handlar om fyra kvinnliga jurister, väni...