HD tog ställning i husrannsakan mot Helsingin Sanomat-journalisten

Beslagtagningen av det källskyddade materialet var laglig, nu prövas om polisen ska få utnyttja det. Bild: Marko Oja/Högsta domstolen/SPT

Högsta domstolen har gett ett prejudikat i ett ärende som gäller beslagtagning av material som innehåller källskyddade uppgifter.

Högsta domstolen (HD) ändrade inte på Helsingfors hovrätts beslut i ett ärende som gäller en särskild husrannsakan och beslagtagningar som gjordes hemma hos en journalist som jobbar på Helsingin Sanomat. Journalisten hade skrivit en artikel om Försvarsmaktens hemliga Signalunderrättelsecenter. Artikeln publicerades i december 2017.

Efter artikeln begärde Försvarsmakten att Centralkriminalpolisen skulle utreda journalistens verksamhet. Enligt Försvarsmakten avslöjade artikeln sekretessbelagda uppgifter. Centralkriminalpolisen genomförde en husrannsakan hos journalisten och beslagtog bland annat en dator. Enligt journalisten innehöll datorn och det övriga materialet källskyddade uppgifter.

Journalisten krävde i HD att beslagtagningarna hade förfallit och skulle hävas. Enligt journalisten borde tingsrätten inom tre dagar efter husrannsakan ha prövat beslagtagningen av materialet som innehöll källskyddade uppgifter. Detta gjordes inte.

HD ansåg att det beslagtagna materialet inte motiverade en prövning inom tre dagar. Trots att materialet hade förseglats i plastpåsar hade förseglingen inte varit sådan att den krävde en domstolsprövning inom tre dagar.

HD tog inte ställning till själva husrannsakans laglighet. Både tingsrätten och hovrätten ansåg att husrannsakan var laglig och motiveras av att journalisten kunde misstänkas för röjande av statshemlighet. HD:s beslut gäller endast vad lagen avser med försegling.

HD behandlar ytterligare ett ärende som gäller husrannsakan. Det pågående ärendet gäller polisens rätt att utnyttja det beslagtagna materialet. För närvarande finns materialet hos HD.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning