HD sänkte dom för gruppvåldtäkt i Mosabacka – våldtäkt på allmän plats inte särskilt förödmjukande

Högsta domstolen har sänkt straffet för en av männen som dömdes för en gruppvåldtäkt i Mosabacka i Helsingfors 2015.