HD bär ansvar

Bild: HBL-arkiv

En analytisk kritik är bra för att utveckla juridiskt tänkande.

Elina Pirjatanniemi lyfter i sin I dag-kolumn (HBL 22.2) upp finska myndigheters och domstolars ansvar för sina beslut. Hon tycker att utvisningsbeslut med dödlig utgång kunde leda till skadeståndskrav och åtal. Markku Fredman jämför (HBL 23.2) den juridiska beslutsprocessen med läkarens arbete på ett sjukhus.

Frågan är mycket intressant. I en rättsstat hade man behandlat fallet i fråga i Migrationsverket, förvaltningsrätten och Högsta förvaltningsdomstolen. I sista hand är det Högsta förvaltningsdomstolen som bär ansvaret för beslutet.

Vi kan ännu inte ta ställning till fallet då vi inte vet om personen dog därför att han blev utsatt för dödsstraff, tortyr eller någon annan behandling som kränker människovärdet. Men det är klart att enligt lagen bär domaren i Högsta förvaltningsdomstolen ansvar både enligt strafflagen och enligt skadeståndslagen. Förutsättningen är att domaren har verkat lagstridigt. Riksrätten behandlar ärendet.

Ett annat intressant exempel: Helsingfors hovrätt har rätt att benåda en person som avtjänar livstidsstraff. Vi har fått uppleva flera fall där en benådad person har mördat eller dödat en oskyldig person. Det är en intressant tanke att man alltid i sådana fall skulle undersöka hovrättsmedlemmarnas juridiska ansvar och skadeståndsansvar.

Domstolar i en rättsstat fattar sina beslut i enlighet med det material de har framför sig. Men att förutspå framtiden med säkerhet står utanför domstolens kompetens. Sannolikheter måste man dock kalkylera med.

Det har blivit mera allmänt att man kritiserar domslut. Ett exempel är Jussi Halla-ahos kritik mot Högsta domstolen. En analytisk kritik är bra för att utveckla juridiskt tänkande. Men finska domstolar är värda uppskattning i en av världens bästa rättsstater.

Kimmo Sasi vicehäradshövding, Tammerfors

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning