HD ändrar inte på Talvivaaradomen – Pekka Peräs besvär förkastades

Högsta domstolen ändrar inte på hovrättens dom i ärenden som gäller Talvivaaragruvans miljöbrott. Bild: Marko Oja/Högsta domstolen/SPT

Talvivaaragruvans grundare Pekka Peräs villkorliga fängelsedom står kvar.

Högsta domstolen (HD) ändrar inte Rovaniemi hovrätts dom i ärendet som gäller Talvivaaragruvans miljöbrott. Bolagets grundare Pekka Perä dömdes i mars 2018 till sex månaders villkorligt fängelse för grov miljöförstöring och styrelseordförande Lassi Lammassaari till böter för miljöförstöring.

HD hade beviljat Perä och Lammassaari partiellt besvärstillstånd när det gäller tolkningen av straffbestämmelsen om miljöförstöring.

Frågan gällde huruvida rekvisiten för miljöförstöring uppfylldes i en situation där utsläppen av avloppsvatten från gruvan innehöll avsevärt högre halter miljöskadliga ämnen än vad bolaget uppskattat i sin miljötillståndsansökan. Samtidigt hade inga exakta utsläppsgränsvärden angetts.

HD anser i sin dom att de uppgifter om utsläppen som bolaget angett i miljötillståndsansökan utgjorde en del av miljötillståndet och är därmed sådana tillståndsvillkor som avses i straffbestämmelsen om miljöförstöringsbrott.

Dessutom anser HD att de utsläpp som var tio gånger större än vad som hade anmälts i tillståndsansökan inte hade varit föremål för myndighetens miljötillståndsprövning. Således hade skadliga ämnen släppts ut även helt utan tillstånd.

Alltså hade Perä och Lammassaari förstört miljön både i strid med tillståndsvillkoren och utan sådant tillstånd som lagen förutsätter.

Miljöskadliga ämnen

Efter att gruvdriften i Sotkamo började 2008 upptäckte myndigheterna väldigt höga halter av natrium, sulfat och mangan i avloppsvattnet. En del av utsläppen var till och med hundrafaldiga jämfört med vad som hade angetts i miljötillståndsansökan.

Perä hade beviljats besvärstillstånd också i en fråga som gällde förfarandet i hovrätten. Hovrättens domslutändras inte heller i detta avseende.

Perä dömdes till sex månaders villkorligt fängelse i hovrätten. Lammassaari fick böter.

HD:s beslut var inte enhälligt. Rösterna i omröstningen föll 3–2.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning