HBL:s läsare litar mest på sin tidning

Bild: HBL:s arkiv

Då förtroendet för medier mäts bland de egna konsumenterna hamnar Hufvudstadsbladet i topp, visar Reuters Institutes jämförelse. Rapporten visar också att finländarna överlag litar på sina medier.

I rapporten Digital News Report 2018 som publicerats av Oxford-universitetets Reuters Institute mäts medievanorna och förtroendet för medierna i 37 länder. I jämförelse är tilliten till de egna medierna stor i Finland: 72 procent litar på de medier de konsumerar, medan snittet bland de länder som är med i rapporten är 51 procent. När det gäller tilliten till nyheter överlag är andelarna något mindre, men fortfarande ligger Finland rejält över snittet.

Rapporten mäter förtroendet ur olika perspektiv: då det gäller förtroendet bland de egna mediekonsumenterna ligger Hufvudstadsbladet i topp, följt av Suomen Kuvalehti och Yles nyheter. När det gäller förtroendet bland alla dem som hört om ett medium ligger Yles nyheter i topp, följt av Kauppalehti, Helsingin Sanomat och Suomen Kuvalehti.

Forskaren Esa Reunanen förklarar i rapporten finländarnas höga tillit till medierna med att polariseringen bland finländska medier och i samhället överlag är jämförelsevis svag. Också en rätt stark professionell kultur bland journalister som betonar objektivitet och självständighet kan inverka, menar Reunanen.

De mest konsumerade medierna i print, tv och radio är Yles nyheter och MTV3:s nyheter, medan kvällstidningarna är klart populärast på nätet. Rapporten konstaterar också att läsningen på papper fortsätter att sjunka, medan läsningen på mobiltelefon fortsätter att öka.

I Finland tillfrågades sammanlagt 2012 personer.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46