HBL:s läsare litar mest på sin tidning

Bild: HBL:s arkiv

Då förtroendet för medier mäts bland de egna konsumenterna hamnar Hufvudstadsbladet i topp, visar Reuters Institutes jämförelse. Rapporten visar också att finländarna överlag litar på sina medier.

I rapporten Digital News Report 2018 som publicerats av Oxford-universitetets Reuters Institute mäts medievanorna och förtroendet för medierna i 37 länder. I jämförelse är tilliten till de egna medierna stor i Finland: 72 procent litar på de medier de konsumerar, medan snittet bland de länder som är med i rapporten är 51 procent. När det gäller tilliten till nyheter överlag är andelarna något mindre, men fortfarande ligger Finland rejält över snittet.

Rapporten mäter förtroendet ur olika perspektiv: då det gäller förtroendet bland de egna mediekonsumenterna ligger Hufvudstadsbladet i topp, följt av Suomen Kuvalehti och Yles nyheter. När det gäller förtroendet bland alla dem som hört om ett medium ligger Yles nyheter i topp, följt av Kauppalehti, Helsingin Sanomat och Suomen Kuvalehti.

Forskaren Esa Reunanen förklarar i rapporten finländarnas höga tillit till medierna med att polariseringen bland finländska medier och i samhället överlag är jämförelsevis svag. Också en rätt stark professionell kultur bland journalister som betonar objektivitet och självständighet kan inverka, menar Reunanen.

De mest konsumerade medierna i print, tv och radio är Yles nyheter och MTV3:s nyheter, medan kvällstidningarna är klart populärast på nätet. Rapporten konstaterar också att läsningen på papper fortsätter att sjunka, medan läsningen på mobiltelefon fortsätter att öka.

I Finland tillfrågades sammanlagt 2012 personer.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning