HBL:s humorserie: "Komikern och publiken ska trivas i samma bubbla"

André Wickström och Stan Saanila gör teveserien Detta om detta i en källarstudio i södra Helsingfors. Bild: Leif Weckström

Ståupphumor är inkluderande, men på samma gång exkluderande. Mycket går ut på att driva med någon som inte är närvarande eller inte hör till kretsen. Därför kan någon alltid ta illa upp om viljan är god, säger komikerduon Stan Saanila och André Wickström i den serie om humor som HBL inleder. Att bli kränkt eller sekundärkränkt är det nya svarta.

Det finns mera plats för komiken i dag. Scenerna och plattformerna blir allt fler, och en komiker klarar sig dessutom med mycket smalare refererenser. – Folk fattar vad man menar så länge man väljer s...