HBL: "Våra läsare visar att de vill ha kvalitet"

Bild: HBL-Arkiv/Tor Wennström

Hufvudstadsbladet har nu 71 000 läsare. Det är 1,4 procent fler än i fjol.

Sammanlagt 71 000 läsare dyker varje dag ner i de ämnen tidningens journalister beslutat följa eller fördjupa. En del läser sina nyheter och fördjupningar på prassligt papper, andra väljer e-tidningen på lämplig elektronisk plattform.

Hufvudstadsbladets chefredaktör Susanna Ilmoni är nöjd över de färska siffrorna.

– De visar att HBL håller ställningarna trots tuffa tider medan många andra dagstidningar tappar läsare. Vi jobbar hårt varenda dag för att producera ett gediget innehåll och ser att våra läsare uppskattar trovärdig kvalitetsjournalistik. Det är jag stolt och tacksam över.

FAKTA

Koll på pressen

Den nationella medieundersökningen KMT utförs i form av datorstödda telefonintervjuer, som görs under hela året med undantag för julhelgen.

Under intervjuerna ställs frågor om bland annat läsvanor, allmän mediekonsumtion, betalningsvilja, köpvanor, investeringsplaner, intressen, nätvanor och inställningen till reklam i olika medier.

Statistiken för dagstidningarna bygger på intervjuer med 26 022 svensk- eller finskspråkiga finländare som fyllt 12.

Trenden är att andelen papperstidningsprenumerationer minskar, men att allt fler i stället är villiga att satsa på digitala prenumerationer av olika slag. Enligt den nationella medieundersökningen KMT (Kansallinen mediatutkimus) läser tre av fyra finländare fortfarande sin tidning på papper, men de som går över till digitala lässätt blir allt fler. Bland Hufvudstadsbladets läsare väljer två av tre att ha papperstidning, men allt fler läsare har också en parallell digital prenumeration. Ser man till alla finländare läser prenumeranterna nu för första året tidningen oftare via mobilen än via datorn.

– Också hos oss ökar de digitala prenumerationerna till antalet och de är avgörande för om vi ska kunna klara oss ekonomiskt i framtiden. Betalande kunder har rätt att få ett bra innehåll, och det är för dem vi gör HBL.

– Vi utvecklar digitala lösningar och produkter för att tillgodose också nya målgruppers önskemål, säger Ilmoni.

Över huvud taget är finländarna flitiga tidningsläsare: 92 procent läser regelbundet tidningar och tidskrifter varje vecka. Oberoende av plattform vill de flesta vara uppdaterade och ta till sig journalistiskt innehåll.

I ett annat finlandssvenskt tidningshus glädjer man sig också. På Vasabladet har det sammanlagda antalet läsare för papperstidning och e-tidningen gått upp med 10 procent på ett år – till 43 000 läsare.

Nordens största dagstidning Helsingin Sanomat lästes av 688 000 och ökade med 1,3 procent.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03