HBL uppviglar inte!

Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Nej, Åland, Hufvudstadsbladet varken skapar konflikter eller uppviglar mot öriket.

Med hänvisning till aktuell nyhetsrapportering och några lösryckta citat från ett par av Hufvudstadsbladets ledare hävdar tidningen Åland (7.10) att Hufvudstadsbladet försöker skapa en konflikt mellan självstyrelsen och Finland och uppvigla läsarna mot ålänningarna (se Andras röster).

Det stämmer inte. Uppfattningar som intervjuade personer ger uttryck för i HBL:s nyhetsrapportering är naturligtvis deras åsikter, inte tidningens. Det står tidningen Åland fritt att ogilla både intervjuobjekt och HBL:s val av infallsvinkel på nyheter som berör Åland.

Vad gäller Britt Lundbergs agerande kring finskan i Nordiska rådet noterade HBL att Lundberg hade goda avsikter då hon ansåg att finskan inte har någon chans att bli officiellt språk, men ändå ville stärka finskans och isländskans ställning.

Den politiska tabben var att linjen inte var tillräckligt förankrad i riksdagen och lagtinget. Också Ålands riksdagsledamot Mats Löfström tog avstånd från Lundbergs beslut (HBL 21.9).

I lördagens I dag-kolumn i HBL tillbakavisar Mats Löfström en hel rad missvisande uppgifter om Åland som vädrades i en kolumntext i Iltalehti. Det var just sådant ledaren om Lundberg syftade på med konstaterandet att "irritationen över det självstyrande landskapet aldrig är långt under ytan i finsk debatt".

I fråga om det åländska civilförsvaret anser HBL att de åländska lagstiftarna borde ge innehåll åt skrivningarna i förslaget till ny självstyrelselag, där lagtinget kan bestämma att den som är befriad från värnplikt i stället är skyldig att delta i "landets civila försvar på Åland."

HBL:s uppfattning är att det gagnar Åland att visa att värnpliktsbefrielsen medför andra medborgerliga skyldigheter. Om Åland med respekt för demilitariseringen utvecklar ett eget civilförsvar skulle det stärka Ålands politiska integritet om säkerhetsläget kring Östersjön försämras.

I framtiden får Åland själv bestämma vad ett sådant civilförsvar ska gå ut på. Att säga att Åland borde ta vara på den här möjligheten är varken konfliktskapande eller uppvigling, utan ett inlägg i diskussionen om Ålands ställning som är avsett att vara konstruktivt.

John-Erik Jansén Ledarskribent

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning