HBL når flest i Svenskfinland

– Vi kommer att stänga 2018 med ett resultat som är bättre än på många år, säger KSF Medias vd Anna Hellerstedt. Bild: Niklas Tallqvist

– HBL är en av pionjärerna i Finland när det gäller att sälja tidningar på ett modernt sätt genom att kombinera den tryckta tidningen med digitalt innehåll i olika paket.Det säger vd Kaija Sinko i en kommentar till den årliga medieundersökningen KMT. Den visar att HBL når flest läsare om man kombinerar print och digitalt i Svenskfinland.

HBL når 116 000 läsare per vecka med den tryckta tidningen och olika digitala paket. Det visar den årliga medieundersökningen KMT för 2018.

KMT omfattar över 90 tidningar i Finland och är sprängfylld med också andra siffror. Helsingin Sanomat och Svenska Yle valde att fokusera på enbart tryckta tidningar, där HS kan redovisa en liten ökning medan HBL backar. Men vilken siffra är egentligen den mest rättvisande för att beskriva läget för en tidning som HBL, Kaija Sinko?

– Personligen tycker jag att den totala räckvidden är en mer rättvisande siffra, det vill säga hur många som både läser den tryckta tidningen och digitalt innehåll. Det är också den siffra som de flesta använder, säger Kaija Sinko.

Och fortsätter:

– Den statistiken visar att HBL är en av pionjärerna i Finland när det gäller att nå ut med innehållet på ett nytt sätt i form av olika paket, det vill säga man kombinerar den tryckta tidningen med digital läsning.

Så hur ser det då ut för HBL?

Den totala räckvidden visar att HBL når 116 000 finländare på veckonivå jämfört med 121 000 läsare hösten 2017. Det är en nedgång på 4,3 procentenheter, men ändå en hyfsad siffra i branschen som helhet.

Som jämförelse kan vi titta på de andra tidningarna i Svenskfinland som är med i KMT. Vasabladet har en total räckvidd på 70 000 läsare per vecka medan Österbottens Tidning når 50 000 läsare per vecka med print och digitalt.

Den dominerande aktören på mediemarknaden i Finland, Helsingin Sanomat, når 1,7 miljoner läsare.

Så vad är hälsningen till läsarna, hur går det för HBL?

Vi ställer frågan till KSF Medias vd Anna Hellerstedt:

– Vi kommer att stänga 2018 med ett resultat som är bättre än på många år. Vi gör fortfarande en förlust, men den krymper avsevärt. En stor del av den förbättring vi ser förklaras med en förbättrad läsaraffär.

Också chefredaktören Susanna Landor lyfter fram det långsiktiga arbetet med innehållet:

– Det finns en efterfrågan på kvalitetsjournalistik och vi ser flera glädjande tecken på att det lönar sig. I höstas toppade HBL till exempel listan i en varumärkesundersökning över vilken svenskspråkig tidning, tv eller radio som folk först tänker på när de tillfrågas om kvalitetsjournalistik på svenska.

Det finns en glädjande stor vilja och förståelse för att betala för bra innehåll, menar Landor.

– Vi har nyligen börjat ta betalt för vårt Premiummaterial och det har lett till att många tecknat digitala prenumerationer. Det är en viktig bit när vi bygger den digitala innehållsaffären för framtiden.

När MediaAudits vd Kaija Sinko klassar KSF Media som en pionjär inom medieförsäljningen går blickarna till försäljningsdirektören Andreas Rundlöf. Han säger att lönsamhet varit nyckelordet under 2018.

– Vi har effektiverat våra säljaktiviteter och undvikit priskampanjer för kortare perioder. I stället erbjuder vi nu våra trogna kunder ett förmånligare pris för dem som beställer HBL för ett år. Papperstidningen i kombination med vårt digitala utbud är mycket populärt.

Det märks också på siffrorna. Hufvudstadsbladets Helgpaket som inkluderar papperstidningen fredag, lördag, söndag, e-tidningen alla dagar samt artiklar på hbl.fi ökade med 52 procent under 2018.

Däremot minskade paketet HBL 7 dagar med 8 procent och totala upplagan för 2018 med 4,8 procent.

– Sett ur ett branschperspektiv är vi bäst i klassen i Svenskfinland men läget är fortfarande krävande, säger Rundlöf.

Är en nationell mätning som omfattar över 90 tidningar och över 90 tidskrifter.

Genomfördes som telefonintervjuer och webbenkäter under 2018. Totalt deltog 26 024 finländare, varav 1457 var svenskspråkiga.

Undersökningen gjordes av MediaAuditFinland och Kantar TNS:

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning