Allt fler läser HBL – vd Anna Hellerstedt: ”Vi är på väg åt rätt håll”

KSF Medias vd Anna Hellerstedt bedömer att HBL:s växande riktning är ett resultat av fokuset på journalistiken. Bild: Niklas Tallqvist

Varje vecka läser 160 000 personer HBL. Totalt sett är det en klar ökning jämfört med 2020, visar medieundersökningen KMT. – Vi är på väg åt rätt håll, säger KSF Medias vd Anna Hellerstedt.

Medieundersökningen KMT genomförs årligen med syfte att visa i vilken mån finländska tidningar och tidskrifter i olika kategorier läses. I den klass med traditionella morgontidningar där HBL ingår, återfinns även Helsingin Sanomat, Aamulehti, Turun Sanomat, Vasabladet, Österbottens Tidning och 25 andra publikationer.

Siffrorna visar att Hufvudstadsbladet har branschens bästa tillväxt – papperstidningen läses 2021 av 72 000 personer varje vecka, vilket är en ökning med 10,2 procent jämfört med 2020.

Ökningen kan ställas i relation till Helsingin Sanomats svaga tillväxt på 0,3 procent eller Vasabladets och Österbottens Tidnings minskning på 2,9 respektive 7,4 procent.

– Här är vi bäst i klassen, även om jag tycker att det är lite föråldrat att sätta fokus enbart på printen, säger Anna Hellerstedt, vd för KSF Media som ger ut HBL.

Desto mer gläder sig Hellerstedt åt att HBL också ser en positiv utveckling för den totala räckvidden, alltså hur många som läser tidningen antingen i fysisk form eller på olika digitala plattformar. Totalt når HBL 160 000 läsare varje vecka, vilket är en ökning med 3,2 procent jämfört med fjolåret.

I termer av total räckvidd går det bra också för de österbottniska tidningarna, medan Helsingin Sanomat något överraskande tappar mark.

– Men det handlar inte om vart de andra tidningarna är på väg, utan om att Husis är på väg åt rätt håll. Ju fler som mår bra i medievärlden desto bättre.

Vilka slutsatser drar du för HBL:s del av siffrorna?

– Att våra prioriteringar är riktiga. Vår orangea tråd är att via intressant innehåll och journalistik bygga en prenumerationsaffär över tid. Där har vi fokus, just nu till exempel genom att rekrytera fler journalister.

Det som kan verka lite paradoxalt är att HBL och många andra har sjunkande upplagor samtidigt som den här undersökningen säger att räckvidden ökat. Hur går det ihop?

– De här externa mätningarna är en slags "valutor" som mediebranschen använder sig av, bland annat i relation till våra annonsörer. Upplagemätningen görs av Media Audit, medan räckvidden mäts av Kantar TNS. Det är väldigt komplexa undersökningar. Till exempel är "upplaga" i dag inte det samma som antalet prenumerationer.

Anledningen till begreppsförvirringen är, enligt Hellerstedt, att mediehusen i dag säljer en uppsjö av olika printprodukter, digitala prenumerationer och kombinationspaket. De är sällan direkt jämförbara och måste därför viktas mot varandra för att kunna jämföras.

– Man ska alltså inte tolka dem alltför bokstavligt, men den växande räckvidden signalerar att HBL är på väg åt rätt håll och det är det viktigaste, säger Hellerstedt.

Är en nationell undersökning av läsningen av tidningar, tidskrifter och tidningspaket i tryckt och digital form.

Genomfördes som telefonintervjuer och webbenkäter.

Utförs av Kantar TNS på uppdrag av MediaAuditFinland.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning