HBL granskar: Orkestrarna säger att könsbalansen är viktig – men bara 4,3 procent av verken är av kvinnliga tonsättare

Bild: HBL

Sannolikheten att höra ett verk skrivet av en kvinna är 13 procent, men sannolikheten att höra ett verk av en man är 100 procent.

HBL granskar i en serie artiklar könsbalansen på orkestrarnas repertoar. Nedan presenterar vi siffrorna för symfoniorkestrarnas program i huvudstadsregionen säsongen 2019–2020. Datan som ligger till grund för granskningen hittar du här.

Upprop! Vilka aspekter tycker du vi borde titta närmare på i musiklivet? Mejla dina tips och förslag till wilhelm.kvist [at] hbl.fi

Läs också:

Så kommenterar intendenterna HBL:s siffror: "Vi har inte beaktat könsbalansen i tillräckligt hög grad"

Hannu Lintu: "Helt onaturligt att åstadkomma en 50-50-fördelning"

Susanna Mälkki: "Man kan inte tvinga folk spela musik som de inte intresserar sig för"

Klaus Mäkelä och Taavi Oramo är dirigenter födda på 1990-talet: Den ena har en lätt preferens för kvinnor, den andra dirigerar uteslutande män

I Sverige ruskade kvinnorna om orkestermusiken – "det blev ett ganska brutalt uppvaknande"

I Stockholm är knappt 40 procent av tonsättarna kvinnor – men könsbalansen är alltjämt ett spänningsfält

Tio verk av döda kvinnliga kompositörer som orkestrarna borde spela

Enkät: Flera dirigenter beredda att öka andelen kvinnliga tonsättare – men somliga är reserverade

Essä: Att inte tala om kvalitet i musikhistorien öppnar upp för sällan skådad relativism

Efter HBL:s rapportering: Orkestrarna börjar följa upp könsbalansen

HS: Bara tre procent av orkestrarnas verk är av kvinnor

Kulturdebatt: Symfoniorkestrarna är den patriarkala kulturens sista fäste (öppet innehåll)

Kulturdebatt: HBL:s sätt att behandla jämställdhet känns mycket föråldrat (öppet innehåll)

Kulturdebatt: Det finns mera än bara en musikkanon – publiken har rätt att bli bekant med den försummade repertoaren (öppet innehåll)

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning