HBL granskar: Orkestrarna säger att könsbalansen är viktig – men bara 4,3 procent av verken är av kvinnliga tonsättare

Bild: HBL

Sannolikheten att höra ett verk skrivet av en kvinna är 13 procent, men sannolikheten att höra ett verk av en man är 100 procent.

HBL granskar i en serie artiklar könsbalansen på orkestrarnas repertoar. Nedan presenterar vi siffrorna för symfoniorkestrarnas program i huvudstadsregionen säsongen 2019–2020. Den 17 september släpper vi datasamlingen som ligger till grund för granskningen.

Läs också:

Så kommenterar intendenterna HBL:s siffror: "Vi har inte beaktat könsbalansen i tillräckligt hög grad"

Hannu Lintu: "Helt onaturligt att åstadkomma en 50-50-fördelning"

Susanna Mälkki: "Man kan inte tvinga folk spela musik som de inte intresserar sig för"

Kulturdebatt: Symfoniorkestrarna är den patriarkala kulturens sista fäste

Upprop! Vilka aspekter tycker du vi borde titta närmare på i musiklivet? Mejla dina tips och förslag till wilhelm.kvist [at] hbl.fi

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning