HBL granskar: Orkestrarna säger att könsbalansen är viktig – men bara 4,3 procent av verken är av kvinnliga tonsättare

Bild: HBL

Sannolikheten att höra ett verk skrivet av en kvinna är 13 procent, men sannolikheten att höra ett verk av en man är 100 procent.

HBL granskar i en serie artiklar könsbalansen på orkestrarnas repertoar. Nedan presenterar vi siffrorna för symfoniorkestrarnas program i huvudstadsregionen säsongen 2019–2020. Datan som ligger till grund för granskningen hittar du här.

Upprop! Vilka aspekter tycker du vi borde titta närmare på i musiklivet? Mejla dina tips och förslag till wilhelm.kvist [at] hbl.fi

Läs också:

Så kommenterar intendenterna HBL:s siffror: "Vi har inte beaktat könsbalansen i tillräckligt hög grad"

Hannu Lintu: "Helt onaturligt att åstadkomma en 50-50-fördelning"

Susanna Mälkki: "Man kan inte tvinga folk spela musik som de inte intresserar sig för"

Klaus Mäkelä och Taavi Oramo är dirigenter födda på 1990-talet: Den ena har en lätt preferens för kvinnor, den andra dirigerar uteslutande män

I Sverige ruskade kvinnorna om orkestermusiken – "det blev ett ganska brutalt uppvaknande"

I Stockholm är knappt 40 procent av tonsättarna kvinnor – men könsbalansen är alltjämt ett spänningsfält

Tio verk av döda kvinnliga kompositörer som orkestrarna borde spela

Enkät: Flera dirigenter beredda att öka andelen kvinnliga tonsättare – men somliga är reserverade

Essä: Att inte tala om kvalitet i musikhistorien öppnar upp för sällan skådad relativism

Efter HBL:s rapportering: Orkestrarna börjar följa upp könsbalansen

HS: Bara tre procent av orkestrarnas verk är av kvinnor

Kulturdebatt: Symfoniorkestrarna är den patriarkala kulturens sista fäste (öppet innehåll)

Kulturdebatt: HBL:s sätt att behandla jämställdhet känns mycket föråldrat (öppet innehåll)

Kulturdebatt: Det finns mera än bara en musikkanon – publiken har rätt att bli bekant med den försummade repertoaren (öppet innehåll)

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning