HBL granskar: 93,9 procent av konserterna dirigeras av män – med nuvarande takt kommer kvinnorna ikapp år 2098

Bild: Maija Hurme

När HBL granskar fördelningen mellan kvinnliga och manliga dirigenter i de finländska orkestrarna uppdagas en enorm klyfta – 25 av 28 orkestrar planerar hela spelår utan en enda kvinnlig dirigent! De stora undantagen har utgjorts av orkestrarna som haft kvinnliga chefsdirigenter i Anna-Maria Helsing och Susanna Mälkki. Men också då har kvinnornas andel varit blygsam när frilansuppdragen fördelats.

I de allra flesta fall dirigeras en finländsk orkester av en man. Under 2010-talet stod kvinnliga dirigenter för 5,3 procent av framförandena medan manliga dirigenter svarade för merparten av framföra...