HBL frågar rektorerna: Räknas klimatstrejk som frånvaro från skolan?

I Tyskland arrangerade en grupp skolelever en klimatstrejk i december. Bilden är från Hamburg. Bild: Lehtikuva/AFP Photo/Bodo Marks

Är det rätt att vara frånvarande från skolarbetet på grund av en klimatstrejk? De svenskspråkiga gymnasierna i Helsingfors har olika riktlinjer.– Strejkar man så räknas det som frånvaro, säger Gymnasiet Lärkans rektor Magnus Westerlund.

Bakom klimatstrejken utanför Riksdagshuset står en grupp elever från Gymnasiet Grankulla samskola. Gruppen har uppmanat alla elever i svensk- och finskspråkiga gymnasier att delta i klimatstrejken som börjar klockan 11 på fredag. Men är det tillåtet för gymnasieelever att delta i klimatstrejken på skoltid?

– Vi har fått frågor om det är tillåtet att delta på skoltid, säger rektor Mikael Nyholm vid Brändö gymnasium.

– Två av våra lärare deltar som en del av kursen och undervisningen. Finns det elever som vill delta så har vi bett dem kolla upp med sina grupphandledare. Vi deltar inte som skola. Om någon elev vill delta så måste eleven prata med sin grupphandledare och någon av de lärare som är på plats vid Riksdagshuset ska sedan kvittera att eleven är närvarande. Men om man inte meddelar och deltar så räknas det som frånvaro hos oss.

Nyholm tycker att det är viktiga frågor, men undrar om det kunde finnas andra sätt att väcka politiker.

– Det är ett tankeväckande initiativ, men jag kan inte heller understöda att eleverna strejkar från sitt jobb.

I Tölö gymnasium är det tillåtet att delta i klimatstrejken.

– Eleverna ska delta på lektionerna på morgonen, men mellan klockan 10 och 12 kan de delta i strejken. Efter det ska de återvända till skolarbetet. Deltar man i strejken så krävs en anmälan. Skolarbetet pågår också under tiden för strejken, säger rektor Marina Sjöholm.

I Gymnasiet Lärkan är deltagande i en strejk lika med frånvaro från skolarbetet.

– Strejkar man så räknas det som frånvaro. Vi har informerat eleverna om att deltagande räknas som frånvaro, säger rektor Magnus Westerlund.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning