HBL-enkät: Rödgrön regering populäraste alternativet

SDP:s partiordförande Antti Rinne. Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

En rödgrön regeringskoalition efter nästa riksdagsval får den största uppbackningen i en opinionsmätning som HBL beställt, följd av en variant med de tre stora partierna. Statsvetaren Lauri Karvonen tror dock inte att någotdera toppalternativet blir verklighet.

När finländarna får välja mellan åtta på förhand konstruerade alternativ till möjlig majoritetsregering efter nästa val får det rödgröna alternativet den klart största uppbackningen. 21 procent föredrar en regering med Socialdemokraterna, De gröna, Vänsterförbundet och Svenska folkpartiet i en opinionsmätning som Kantar TNS gjort på uppdrag av HBL, Verkkouutiset och Maaseudun Tulevaisuus.

– Jag tror att det är en reaktion på den nuvarande regeringen som har mött mycket motstånd och inte rott sitt främsta projekt (vård- och landskapsreformen) i hamn. Det har sänkt dess aktier. Det rödgröna alternativet bygger på en protest, kanske utan större analys av hur stark en sådan regering vore. Även om den fick majoritet skulle den vara mycket bräcklig, säger Lauri Karvonen, tidigare professor i statsvetenskap vid Åbo Akademi.

Näst populäraste alternativ i mätningen är en koalition mellan "de tre stora", det vill säga SDP, Samlingspartiet och Centern (11 procent) och tredje populärast en borgerlig regering med Samlingspartiet, Centern, Kristdemokraterna och SFP (10 procent). På fjärde plats kommer en utbyggd variant av den sittande regeringen (9 procent). Skillnaderna mellan dessa tre ryms inom felmarginalen. Karvonen varnar också för att dra på för höga växlar med nio månader kvar till valet.

– Flera opinionsmätningar antyder att Centern har större problem än Samlingspartiet att behålla sitt väljarstöd. Centern riskerar att ta mycket stryk för regeringsansvaret, men rätt som det är kanske Centern lyckas driva igenom landskapsreformen. Att öka landskapens grad av självstyre vore århundradets reform för Centerns väljare, säger han.

Ju mer utdragen vårdreformen blir desto troligare kommer dess utfall att påverka valresultatet, bedömer Karvonen.

– Särskilt om reformen fallerar och besluten dröjer över valet kommer det att ge oppositionen och i synnerhet SDP vapen i händerna. Drivs reformen igenom blir effekten mindre, säger han.

SDP toppar opinionsmätningarna, och är het favorit för nästa regering, men Karvonen tror inte att opinionsmätningens främsta varianter (rödgrönt eller de tre stora) verkställs. Han ser två huvudalternativ av vilka det ena bygger på Centern och SDP, det andra på Samlingspartiet och SDP, båda varianterna kompletterade med mindre partier. Sannfinländarna och Blå framtid är knappast aktuella för regeringsuppdrag efter valet.

– Det finns ganska stora grupper av borgerliga och socialdemokratiska väljare som stöder något av huvudalternativen. Det är mellan dem valet står. Det verkar som om den populistiska anstormningen har bedarrat, och det är ju ingen hemlighet att populistiska partier inte verkar klara av regeringsansvar, säger Karvonen.

Generationsfråga

En närmare titt på opinionsmätningen visar att det rödgröna alternativet är särskilt populärt bland väljare under 40 år. Fler än var tredje studerande vill ha en sådan regering. Andelen väljare som stöder den här varianten sjunker snabbt med tilltagande ålder.

– De gröna har alltid tilltalat yngre väljare och Vänsterförbundet har på senare år, i synnerhet under Li Anderssons ledning, lyckats fånga upp en del yngre anhängare, säger Lauri Karvonen.

Alternativet med enbart tre stora partier i regeringen får i gengäld sitt mesta stöd i åldersklassen 60 plus och bland pensionärer. Det är populärare i glesbygden än i tätorterna – även detta tvärtemot den rödgröna cityvarianten.

– Många äldre tycker att de tre stora partierna ska samsas och ta ansvar. Det är inget märkligt med det, för den här generationen har en helt annan erfarenhetsbakgrund än de yngre, säger Karvonen.

Bland de som flaggar för en borgerlig regering framträder åter de äldsta, men här är stödet även klart starkare bland män än bland kvinnor. Allra högst är det bland företagare och höginkomsttagare. Lauri Karvonen påpekar att kategorierna man, företagare och höginkomsttagare ofta korrelerar – och de ringar in en viss väljargrupp som känner sina politiska preferenser väl.

Överlag säger han att det är typiskt att äldre väljare som upplevt en politisk kultur med starkare skiljelinjer mellan höger och vänster profilerar sig antingen till höger eller vänster medan yngre väljare prioriterar andra frågor högre än de som platsar bäst på den klassiska politiska skalan.

En regering att leva med

Utöver frågan vilken regeringskoalition väljaren skulle föredra efter valet ställdes frågan vilken koalition väljaren "kunde leva med". Detta mäter alltså en politisk acceptans utöver den främsta preferensen.

Här är det slående hur det rödgröna alternativet, som har klart högsta preferens (21 procent), får bara en lite extra acceptans (+13 procent) medan samtliga sju övriga koalitioner, som får lägre förstahandspreferens har en relativt bredare acceptans. Det rödgröna alternativets stora "opinionsmätningsseger" i preferens elimineras nästan helt i acceptans. Med andra ord: utöver dem som verkligen vill ha en rödgrön regering finns det inte särskilt många till som ens "kan leva med" en sådan.

– Det accentuerar tolkningen att den rödgröna varianten främst är ett uttryck för protest mot den nuvarande regeringen. Antingen protesterar man eller så inte, men en protest lockar sällan många ljumma anhängare. De som är invanda med gamla koalitionsmönster lever hellre med dem, säger Lauri Karvonen.

Kantar TNS utnyttjade en webbpanel som svarade på frågan "vilken regeringskoalition vore angenämast efter riksdagsvalet 2019?" och tilläggsfrågan "vilken regeringskoalition kunde du leva med efter valet?" Åtta förhandskonstruerade alternativ erbjöds, plus alternativen "någon annan koalition" och "kan inte säga".

Utfrågningen pågick 20–27 juni. Undersökningen omfattar 1 001 svar som sägs vara representativa för fastlandsbefolkningen i åldern 18–74 år. Felmarginalen uppges vara 3,0 procentenheter.

Mätningen beställdes gemensamt av HBL, Verkkouutiset och Maaseudun Tulevaisuus, men tidningshusen rapporterar självständigt om den och ansvarar inte för varandras tolkningar.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning