HBL behöver en journalistisk chefredaktör

Det är ett krav för att vi skall ha ett öppet och fungerande finlandssvenskt samhälle.

Utnämningen av HBL:s chefredaktör låter vänta på sig. Kan man ana en beslutsvånda i Konstsamfundets styrelse?

Detta vore inget nytt. I Kim Björklunds välskrivna 80-årshistorik över KSF kan man läsa vilka som utnämnts till chefredaktörer tidigare. I minst tre fall har utnämningen påverkats av andra än journalistiska kriterier.

Det första är 1987 då Jan-Magnus Janssons efterträdare skulle utses. Den lyskraftiga, självklara kandidaten var Jörn Donner. Men han var för självständig och oberäknelig. I stället valdes den på alla sätt – utom journalistiskt – väl meriterade Håkan Hellberg. I sin memoarbok "Jag reste vidare" skrev Hellberg att "för styrelsen och andra blev min insats nog något av en besvikelse".

Efter Hellberg fick HBL en duktig journalist som chefredaktör i Bo Stenström, men han dog i förtid efter tre år, 1995.

Då kom det andra fallet. Det fanns två självskriva kandidater, Inger Jägerhorn och Rafael Paro. Redaktionens kandidat var Inger Jägerhorn, medlem av Dagens Nyheters ledarredaktion. Konstsamfundet ville ha sin egen medlem Mikael Ingberg, som saknade journalistiska meriter. Ingberg föll på redaktionens motstånd. Samfundet valde Paro som redan 1981 blivit ställföreträdande ansvarig utgivare och hade varit självskriven om han genast ställts i första förslagsrummet.

För det tredje fallet redogör Staffan Bruun i sin bok "Mitt liv på HBL". Då Erik Wahlström avgick 2002 valdes till hans efterträdare den ekonomiska forskaren Max Arhippainen "som aldrig hade arbetat på tidning eller med nyheter". Men han hade haft många förtroendeposter i den finländska stiftelse- och fondvärlden. Formellt utnämndes också Barbro Teir till chefredaktör, som stöd för Arhippainen.

Om hur det gick kan man läsa i Bruuns bok. Inte braa, som man säger i Sverige.

Nu behöver HBL en journalistisk chefredaktör som är självständig i förhållande till det finlandssvenska etablissemanget. Det förtjänar den kämpande redaktionen och tidningens läsare.

Det är också ett krav för att vi skall ha ett öppet och fungerande finlandssvenskt samhälle.

Denna insändare blev jag uppmanad att skriva som tolk för de trogna prenumeranterna i en finlandssvensk diskussionskrets.

Per-Erik Lönnfors, Helsingfors

Svar Det glädjer mig att det diskuteras vem som ska utses till HBL:s nya chefredaktör. Att intresset är stort märks på flera sätt: antalet kandidater som hört av sig i samband med att rekryteringsprocessen startade, förslag på kandidater från branschen och en hel del förslag från prenumeranter. Från alla dessa håll har det kommit förslag på kandidater man skulle vilja lyfta fram i processen för att bli HBL:s nya chefredaktör. Det glädjer mig att det är många som engagerar sig i detta viktiga uppdrag.

I rekryteringsprocessen samarbetar vi med en extern rekryteringsbyrå, IMS Talent. Vi har valt att ha dels en öppen process, där den som känner sig manad kan söka, dels en riktad sökning där personer som har intressant profil kan kontaktas. Detta för att säkerställa att vi går grundligt till väga. Oavsett vilken väg man som sökande kommer in i processen sker utvärderingen enligt samma förlopp och kriterier.

Vi arbetar enligt den tidtabell jag uppgav inledningsvis. Från en relativt lång bruttolista på kandidater i början av december har vi nu, genom ett antal intervjuer med varje sökande, en handfull kandidater kvar. Dessa kommer inom de kommande veckorna att djupintervjuas utgåendes från ett antal situationer som de får förbereda på förhand. Därefter sker även vissa kompletterande tester och referenstagning. Jag ser fram mot att kunna introducera en ny chefredaktör så snart vi har detta klart!

Vi ska inte glömma att vi, under tiden som rekryteringen pågår, har en skicklig och erfaren tf chefredaktör i Lena Skogberg. Hon och kollegorna på redaktionen gör ett mycket fint arbete och driver på utvecklingen framåt även under denna tid.

Anna Hellerstedt, vd, KSF Media

Ett faktafel om Inger Jägerhorns roll på Dagens Nyheter rättat i själva insändartexten, 12.1.2020. kl.12.00

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Renoverad funkisbostad inspirerar som härligt stadshem

Mer läsning