Rättelse

Artikeln om serviceavgifter vid laddning av resekort

HBL 3.1 s. 6. HOK-Elanto tar betalt antingen 50 cent eller 1 euro för laddning av HRT:s resekort, beroende på biljettyp. I artikeln står felaktigt att den högsta avgiften skulle vara 2 euro. S-gruppens Varuboden-Osla uppbär ingen serviceavgift alls i de fem affärer som har tjänsten.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning