Havsvatten ger värme i ny stadsdel

Ett världsunikt projekt. Så beskriver Helsingfors Energi de underjordiska bassängerna som ska värma upp stora delar av Kronbergsstranden.

När man inte får ta en titt på själva bassängerna utan endast hänga med andra journalister i förbindelsetunnlarna är det svårt att förstå – bassängerna som sprängdes in i berget på Kronbergsstranden i slutet av 1960-talet rymmer en Karibienkryssare. Eller några riksdagshus. Men man får väl ta energiverket på ordet. Detta är minsta sagt omfångsrikt.

För några årtionden sedan lagrades här brännolja och diesel, för säkerhets skull. Sedan tömdes och sanerades bassängerna. Och nu, när det småningom flyttar tusentals nya invånare till Kronbergsstranden, kan de underjordiska bassängerna igen tas i bruk.

– Ytvattnet i Kronbergsfjärden är så varmt även en kylig sommar att det lönar sig att lagra djupt under marken för att sedan användas på vintern, berättar fjärrvärmechef Jouni Kivirinne vid Helen.

Det lagrade vattnet leds under den kallaste årstiden genom stora pumpstationer till flervåningshusen i Kronbergsstranden. Värmen räcker inte till för alla lägenheter. Två tredjedelar får sin värme från andra källor.

– En tredjedel är ändå mycket och även världsunikt. Liknande projekt finns i Danmark och Kanada, säger Kivirinne.

Det tar en och en halv vecka att fylla den underjordiska reservoaren. Det kunde göras fortare.

– Vi tar det lugnt så att inte människorna och djurlivet störs.

Än så länge är värmesystemet mest på ritbordet. Det krävs miljöutredningar och ytterligare planering. Många frågetecken rätas ut i år.

– Vi har redan konsulterat miljöorganisationer och hittills har signalerna från alla håll varit positiva.

FAKTA

På en kvart till centrum

År 2030 har Kronbergsstranden 13 000 invånare och cirka tusen arbetsplatser.

Många av bostäderna och strandbulevarderna i Kronbergsstranden har havsutsikt som sträcker sig in till innerstaden och Sveaborg. De viktigaste tjänsterna, såsom skola och daghem, kommer att finnas nära till.

Fågelvägen från Kronbergsstranden in till Helsingfors centrum är det bara tre kilometer. I framtiden kommer man att kunna ta sig från centrum ut till Kronbergsstranden med spårvagn på en kvart, när projektet med Kronbroarna förenar Degerö, Kronbergsstranden och Fiskehamnen så att de tillhör den utvidgade stadskärnan.

Bron som stadsfullmäktige godkände 2016 ska stå klar 2026.

Källa: Helsingfors stad

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46