Havsvatten ger värme i ny stadsdel

Kronbergsstranden byggdes till bränsledepå på 1920-talet. Bassängerna under markytan är byggda i slutet av 1960-talet.Bild: Leif Weckström

Ett världsunikt projekt. Så beskriver Helsingfors Energi de underjordiska bassängerna som ska värma upp stora delar av Kronbergsstranden.