Havskonferens vill stoppa överfisket

Drakfisken är en av de mer uppseendeväckande arterna i världshaven. Uppskattningsvis 20–25 procent av alla välkända världshavsarter är utrotningshotade på grund av överfiske, föroreningar, klimatförändringar och förlorade livsmiljöer.Bild: EPA/NIC BOTHMA

Det är inte bara Östersjön som behöver hjälp. FN:s första globala havskonferens siktar på att stoppa den kontinuerliga försämringen av världshavens tillstånd.

FN:s första havskonferens i New York samlar in löften om åtaganden för att förbättra världshavens tillstånd. Mötet som börjar på måndag är kopplat till hållbarhetsmålet om skydd och hållbart nyttjande av hav och marina resurser.

Finländska Baltic Sea Action Group delar med sig av goda exempel på samarbete mellan privata och offentliga aktörer.

– Vi fokuserar på att täppa till näringsläckage som göder havet, och binda kol i marken, säger Mathias Bergman på BSAG.

Helcom har organiserat Östersjöländernas samarbete i över 40 år. Handlingsplanen från 2010 kompletteras med löften som BSAG samlat in från bland annat näringslivet.

Medan Östersjöns främsta problem är övergödningen är försurning, föroreningar, nedskräpning och överfiske fokusområden för världshavsskyddet.

– Utmaningarna är stora då klimatförändringen försvårar världshavens problem. Hållbar utveckling går hand i hand med åtgärder för klimatet och havsmiljöerna, säger Hannele Pokka, kanslichef vid Miljöministeriet och chef för Finlands delegation.

FN-organet för handel och utveckling (UNCTAD) vill strypa subventionerna till den globala fiskeindustrin för att dämpa överfisket som drabbar fiskbestånd och utkomstmöjligheter.

– Slopar vi skadliga subventioner kan flera miljoner arbetstillfällen i utvecklingsländerna räddas, säger generalsekreteraren Mukhisa Kituyi.

Inför konferensen har löften om inemot 400 åtaganden strömmat in, bland dem Helcoms löfte om att verkställa handlingsplanen kraftfullare och begränsa fartygens kväveutsläpp. Finland lovar att främja slopandet av mikroplaster i kosmetika och stärka kunskapsbasen för skydd av de arktiska havsområdena.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00