Hatspråk, hets och uppvigling som kan leda till våldsdåd bör aldrig ha något lagskydd

I fallet Päivi Räsänen har processen politiserats i och med hur den kristna yttersta högerns internationella nätverk har mobiliserats för att beskylla Finland för att begränsa yttrandefriheten.

Jag följer intresserat med, men håller samtidigt avstånd till, brottmålet som har rests mot Päivi Räsänen för hets mot homosexuella. Det får rättsväsendet granska i lugn och ro, och vi ska nöja...