Hatretorik kan leda till våld, varnar rapport – högerextrem verksamhet finns i hela landet

Nordiska motståndsrörelsen har varit den synligaste våldsbejakande högerextrema gruppen med ungefär hundra medlemmar. Högsta domstolen har förbjudit verksamheten tillfälligt, tills slutligt beslut kommer. Polisen bedömer ändå att verksamheten har fortsatt under annat namn, Bild: Emmi Korhonen/Lehtikuva-arkiv

Den ökade hatretoriken ger grogrund för våldsbejakande extremism, varnar Inrikesministeriet i en färsk rapport. Den visar att högerextrem verksamhet finns i hela landet.

Inrikesministeriet publicerar regelbundet rapporter över våldsbejakande extremism i Finland. För första gången ingår nu en regional genomgång. Enligt den finns högerextrema grupperingar och individer i så gott som alla polisområden.

I Helsingfors ökade aktiviteterna kring riksdagsvalet i fjol. Inom polisinrättningen i Östra Nyland, där bland annat Vanda ingår, har polisen identifierat en ökning av högerextremt tänkesätt, som man formulerar det, bland både unga och vuxna. Det finns också uppgifter om en viss gängbildning bland unga med invandrarbakgrund i området.

Tarja Mankkinen, utvecklingschef vid Inrikesministeriet, säger att man i USA nu ser högerextrema grupper som det största terrorhotet, och att man också i Europa märker en liknande utveckling.

– Våldsbejakande högerextremism har kanske hamnat lite i skymundan hos oss, men uppgifterna från polisområdena visar att den förekommer.

Radikalislamistiska aktörer står fortsättningsvis för det största terrorhotet i Finland, vilket också Skyddspolisen har fört fram. De som återvänder från IS-konfliktområdena bedöms utgöra ett säkerhetshot på kort och längre sikt.

Högerextremism utgör enligt rapporten det största hotet för vardagstryggheten, till exempel i form av spontant gatuvåld.

Mest sannolikt är att dåd med flest drabbade – oberoende av ideologi – utförs av enskilda personer. Rapporten betonar ändå att de här sällan agerar helt ensamma utan ofta är del av till exempel en social miljö på internet.

Även en ökad antisemitism i Europa återspeglar sig i Finland.

Våldbejakande vänsterextremism förekommer enligt rapporten främst i samband med demonstrationer. I övrigt har verksamheten varit liten de senaste åren. Tarja Mankkinen ser ändå en risk för ökad högerextrem verksamhet ger näring åt vänsterextremism.

Rapporten varnar för möjliga följder av ökad hatretorik i samhället.

– Hatretoriken är ofta väldigt våldsam. Det finns alltid en risk för att någon tar orden på allvar och börjar förverkliga dem i praktiken, säger Mankkinen.

Dessutom är målet med hatretorik ofta att utesluta någon eller en grupp hen ingår i. Att bli lämnad utanför har i forskningen framträtt som en orsak till radikalisering. Hatretorik kan därför ge grogrund för extremism.

Läs också: Nio personer misstänks fortsätta förbjuden nazistisk verksamhet

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning