Hastigheten med vilken den globala uppvärmningen fortskrider är hisnande i ett ekologiskt perspektiv

Träd och andra arter reagerar på olika sätt på de lokala miljöförändringarna, vilket på sikt resulterar i förändringar i vegetationszonerna.

Robert Juslin ber helt legitimt om motiveringar (HBL Debatt 14.4) till vår formulering "klimatförändringen flyttar vegetationszonerna med hisnande fart" i vår insändare (HBL Debatt 10.4). Texten var ett inlägg i debatten om klimateffekterna av olika slags virkesodlingsmetoder. Vårt perspektiv var framtidsorienterat och kontexten var trädgenerationer, alltså hundratals år. Den hastighet med vilken den globala uppvärmningen fortskrider (0,2 grader per årtionde) just nu är hisnande i ett ekologiskt perspektiv. Träd och andra arter reagerar på olika sätt på de lokala miljöförändringarna, vilket på sikt resulterar i förändringar i vegetationszonerna.

WWF Finland har publicerat en rapport som beskriver prognoser om hur klimatförändringen påverkar den finländska naturen under detta århundrade. På basen av detta material publicerade vi 2020 en webbsajt, där man kan bekanta sig med hur bland annat skogsnaturen kommer att påverkas: wwf.fi/ilmastonmuutos-suomessa.

Bernt Nordman, klimatansvarig, Mai Suominen, ledande skogsexpert, WWF Finland

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning