Häst räddades ur gyttjigt dike i Karkkila

Det såg dystert ut för den holländska arbetshästen Kerttu. Varje rörelse fick hovarna att sjunka djupare ner i gyttjan.

Räddningsverket larmades till ån i Karkkila vid åttatiden i går kväll. Det 6-åriga stoet Kerttu hade tagit sig ut ur sin hage och fallit ner i den närliggande ån. Där hade hon fastnat med hovarna i den gyttjiga bottnen och klarade inte av att ta sig upp.

Räddningsmanskapet som bestod av både brandmän och frivilliga brandmän, lyckades fästa bogserlinor under hästens buk och därmed hindra att den sjönk längre ner i gyttjan. Därefter grävde man en grop i gyttjan och lade dit en spång längs vilken hästen till slut lyckades kliva upp. Den lyckade räddningsoperationen tog ungefär två timmar och hästen verkar inte ha tagit någon större skada. Kerttu traskade för egen maskin tillbaka till stallet där hon nästan omedelbart satte igång med att äta.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46