Hårt och avskalat, som stumt pansar

Spatial sjuttiotalskommentar på Vietnamkriget. Monumentala Amerikaans imperialisme (Amerikansk imperialism) av belgiska Lili Dujourie (1972/2020). Bild: Jussi Tiainen

Kan ett halvsekel långt konstnärskap sammanfattas i tre verk? Någon greppbar eller helgjuten bild av Lili Dujourie som konstnär uppstår inte ur det snäva urvalet på den aktuella Helsingforsutställningen.

Kohta inleder det nya decenniet med en stram och konceptuell utställning som presenterar den flamländska konstnären Lili Dujourie för Helsingforspubliken. Fast "presentera" är kanske en överdrift: end...