Biskopsvalet: Harry Sanfrid Backström finner trygghet i Bibeln

Harry Sanfrid Backström har varit kyrkoherde i Väståbolands svenska församling sedan maj 2012. Bild: SPT/Linnea de la Chapelle

Beslutet att kandidera i biskopsvalet i Borgå stift fick mogna i lugn och ro, säger Harry Sanfrid Backström. Backström känner trygghet över sina val och lutar sig mot den heliga skriften, en ovillkorlig auktoritet.

Det var en fredagskväll vid årsskiftet 2006-2007. Harry Sanfrid Backström kom hem till sitt hus i Pedersöre och var trött efter en lång arbetsvecka. Då talade Gud till honom.

– Vår Herre tog tag i mig och visade mig att jag ska börja studera teologi. Det gick i hög fart och i oktober 2008 fick jag min teologie magister-examen och vigdes till präst, säger Backström som i dag är kyrkoherde i Väståbolands svenska församling i Pargas.

Vid sidan om sina teologistudier vid Åbo Akademi blev Backström också magister i utvecklingspsykologi vid samma universitet. Det var dock inom den evangelisk-lutherska kyrkan han fann sin väg, en väg som nu lett till biskopsvalet i Borgå stift.

– Det är en kallelse. Gud har haft en plan för mig, trots att jag inte alltid vetat om det. För flera år sedan fick jag en förfrågan om jag kunde tänka mig att ställa mig till förfogande i ett eventuellt biskopsval. Efter en del funderande och böner svarade jag dem att jag ställer upp om Gud så vill och de anser mig vara lämplig, säger Backström.

Backström säger sig vara trygg i sitt val att ställa upp som biskopskandidat, och i sin tillvaro överlag. Han förlitar sig på Bibelns ord och betraktar den heliga skriften som en ovillkorlig auktoritet. Backström har fått sin tro från väckelserörelserna i barndomens Österbotten, och från sin far Sanfrid som var jordbrukare i Esse.

Kyrkoherden Harry Sanfrid Backström har vid sidan om sitt arbete i Väståbolands svenska församling forskat i praktisk teologi. Han disputerade med sin doktorsavhandling om prästgårdar i mars 2018. Bild: SPT/Linnea de la Chapelle

"Bibeln sätter stopp för samkönad vigsel"

Backströms hjärta klappar än i dag varmt för de kristna väckelserörelserna och han vill arbeta för att deras roll inom den evangelisk-lutherska kyrkan ska växa. De finländska väckelserörelserna är inte identiska till sina synsätt men de förespråkar i allmänhet en konservativ form av kristendomen och strikta tolkningar av Bibeln.

Ett tätare samarbete mellan väckelserörelserna och den evangelisk-lutherska kyrkan är ett av Backströms huvudmål i biskopsvalet.

– Väckelserörelserna är inomkyrkliga rörelser och de har väldigt många medlemmar runtom i Borgå stift. Deras röst måste bli hörd, precis som andra grupperingars röst blir hörd.

Backström säger att han inte strävar efter en likriktning inom kyrkan utan betonar i stället vikten av respekt för olika synsätt. I debatten om samkönad vigsel är Backströms egen åsikt glasklar.

– Bibeln sätter stopp för samkönad vigsel, och är klar och tydlig på den punkten. Jag kan naturligtvis lyssna på alla men det betyder inte att jag godkänner det. Å andra sidan ger den kyrkliga lagstiftningen inte heller utrymme för samkönad vigsel, säger Backström.

Samtal med trotsiga präster?

Backström konstaterar vidare att vigsel av samkönade par måste ha konsekvenser inom kyrkan. Han preciserar att han avser samtal och eventuellt varningar.

Backström vill inte ta ställning till om präster som viger samkönade par borde avskedas.

– Jag kan inte föregripa sådant. Varje enskilt fall måste ses i sitt sammanhang. Man kan inte generalisera en sådan här fråga.

En debatt om homosexualitet blossade nyligen upp inom Borgå stift efter att Kristinestads svenska församlings kyrkoherde Daniel Norrback uttalat sig kritiskt om prideparader på Facebook. Norrback är ombud för valmansföreningen bakom Backström i biskopsvalet.

– Jag anser att den här debatten kunde avslutas respektfullt. Den blir inte bättre av att förlängas och jag ser inte att den skulle tillföra något nytt. Människorna är förtjänta av en bättre dialog, säger Backström.

Stor och utspridd församling

Harry Sanfrid Backström beskriver sig som en systematisk person med enkla vanor. Som kyrkoherde för Väståbolands svenska församling leder han ett kyrkligt samfund som sträcker sig från innerskärgården långt ut till havs, och han säger sig sätta mycket tid på att hålla kontakt med den övriga personalen.

Backström bor med sin fru i Sagu och pendlar varje dag till sin arbetsplats i Pargas. Hyresbostaden i Sagu är en kompromisslösning eftersom Backströms fru jobbar i Kimitoön. Backström lovar flytta till Biskopsgården i Borgå om han blir vald till biskop.

– Primärt är det viktigt att den som är herde för församlingen finns i det område som han eller hon är satt att förvalta. Också här i min nuvarande församling strävar jag efter att vara tillgänglig på bästa möjliga sätt trots att jag bor på annan ort.

I biskopsvalet hoppas Backström på en saklig och respektfull debatt mellan kandidaterna.

– Jag önskar alla mina medkandidater Guds rika välsignelse i valet.

Ålder: 61 år.

Familj: Fru, fem barn, fyra söner och en dotter, två barnbarn.

Hemort: Pedersöre. Arbetsbostad i Sagu.

Bakgrund: Har jobbat med varierande uppdrag inom skogsbruks- och träförädlingsindustrin samt med olika utbildningsuppdrag innan han blev präst. Har en magisterexamen i utvecklingspsykologi vid Åbo Akademi och en doktorsexamen i praktisk teologi vid samma universitet. Är också skogsbruksingenjör samt agronomie- och forstkandidat. Prästvigdes 2008 i Borgå och har sedan dess arbetat vid Houtskärs församling och Kimitoöns församling innan han blev kyrkoherde i Väståbolands svenska församling.

Läser just nu:Bibeln, David S. Landes: The Wealth and Poverty of Nations, Yngvill Martola: Verba testamenti i nordisk luthersk liturgitradition.

En förebild: Den största förebilden är Jesus Kristus, från det jordiska livet fadern Sanfrid.

Den evangelisk-lutherska kyrkan har drabbats av medlemsflykt. Vad borde kyrkan göra för att bromsa flykten och locka till sig fler medlemmar?

Den kristna fostran och bönearbetet i kyrkan och församlingarna bör stärkas. Denna kristna fostran, den röda tråden, måste gå genom alla åldrar. Jag tror inte på att locka nya medlemmar utan det handlar om att stärka det grundläggande arbetet, det vill säga arbetet med gudstjänster, barn och ungdomar, konfirmander och också med vuxna i yrkeslivet och på utbildningssidan.

Vilken är den viktigaste sakfrågan du vill driva i biskopsvalet?

Jag vill driva att väckelserörelserna får ett ökat utrymme inom den evangelisk-lutherska kyrkan, vilket också innebär att prästkandidater från väckelserörelserna kan få möjlighet att bli prästvigda.

Är du för eller emot samkönad vigsel? Motivera.

Emot. Det är en Bibelfråga av stor dignitet och auktoritet som jag inte kan eller vill ändra på. Jag förlitar mig på Skriftens ord.

Ska kyrkans kvinnoprästmotståndare tvingas till samarbete med kvinnliga präster?

Nej. Vi måste hitta arbetsformer där alla har utrymme. Det där med att tvinga fungerar sällan, det har jag sett i arbetslivet. Det är inget som kyrkan ska syssla med. I dag finns det både kvinnor och män som jobbar som präster och jag jobbar också själv dagligen med bägge, och har personligen inget problem med det.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning