Harri Tiesmaa blir Finlands europeiska åklagare – nytt EU-organ ska bevaka unionens ekonomiska intressen

22 medlemsstater deltar i det nygrundade organet Europeiska åklagarmyndigheten. Bild: Catariina Salo/SPT

Europeiska åklagarmyndigheten ska ansvara för att utreda och väcka talan mot brott som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen.

Europeiska unionens råd har utnämnt de europeiska åklagarna vid Europeiska åklagarmyndigheten för en sexårsperiod. Från Finland valdes specialåklagare Harri Tiesmaa till tjänsten.

Europeiska åklagarmyndigheten är ett nytt oberoende EU-organ med ansvar för att utreda, lagföra och väcka talan mot brott som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen. Myndigheten inrättas i syfte att intensifiera kampen mot exempelvis subventionsbedrägerier och andra brott som riktar sig mot EU:s ekonomiska intressen.

För närvarande deltar 22 medlemsstater i Europeiska åklagarmyndigheten, av vilka var och en nominerade sin kandidat till uppdraget som europeisk åklagare.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning