Harri Sailas ny styrelseordförande på Solidium

Bild: Martti Kainulainen

Statens investeringsbolag Solidium har valt Harri Sailas (bilden) till sin nya styrelseordförande. Förutom Sailas valdes fem nya styrelseledamöter.

Styrelsens sammansättning slogs fast i fredags på en extra bolagsstämma.

Eija Ailasmaa valdes till vice ordförande och Aaro Cantell, Markku Hyvärinen, Paula Lehtomäki och Marjo Miettinen valdes till ordinarie ledamöter.