Harri Sailas ny styrelseordförande på Solidium

Bild: Martti Kainulainen

Statens investeringsbolag Solidium har valt Harri Sailas (bilden) till sin nya styrelseordförande. Förutom Sailas valdes fem nya styrelseledamöter.

Styrelsens sammansättning slogs fast i fredags på en extra bolagsstämma.

Eija Ailasmaa valdes till vice ordförande och Aaro Cantell, Markku Hyvärinen, Paula Lehtomäki och Marjo Miettinen valdes till ordinarie ledamöter. 

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Är du vuxen och vill bli närvårdare? Studiestart i mars 2020! Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning