Harpesten sprider sig i Finland – sprids av myggor

Harpesten sprids till människor främst via myggbett. Bild: Mostphotos

Harpesten som också drabbar människor verkar bli vanligare, skriver Helsingin Sanomat.

Hittills har 28 personer smittats i Finland. Livsmedelsverket har under sommaren undersökt sex harar som dött i harpest, eller tularemi som sjukdomen också kallas.

Det är framför allt gnagare och harar som bär på infektionssjukdomen, som orsakas av en bakterie. Den sprids till människor främst via myggbett. Sjukdomen kan inte smitta från människa till människa.

SVT skrev i augusti att över 500 personer har insjuknat i harpest i Sverige i sommar. Det är betydligt fler fall än vanligt, enligt den svenska Folkhälsomyndigheten. Vid samma tidpunkt rapporterades sju fall i Finland och femton i Norge, enligt HS. Andelen insjuknade i Finland har alltså ökat sedan augusti.

Jussi Sane, ledande expert vid Institutet för hälsa och välfärd, THL säger till Helsingin Sanomat att andelen smittade ökar under hösten men att en större ökning är att vänta under de närmaste åren.

Incidensen av harpest varierar enligt Livsmedelsverket betydligt från år till år. Merparten av fallen konstateras under augusti och september. Omfattande epidemier har observerats förekomma i cirka tre års cykler. För tre år sedan anmäldes 700 fall av tularemi hos finländare, vilket var rekordmånga.

Under sensommaren och början av hösten påträffas harpest i synnerhet i Österbotten och Mellersta Finland, skriver HS. Också i Egentliga Finland och Birkaland har människor nu smittats.

Harpest, eller tularemi, är en infektionssjukdom som orsakas av bakterien Francisella tularensis.

Sjukdomen drabbar framför allt vilda gnagare och hardjur, men kan också förekomma hos rovdjur och fåglar.

Människor blir i de flesta fall smittade genom myggbett. Man kan också smittas via fästingar, bromsar och direktkontakt med levande och döda infekterade djur, via förorenat vatten eller om man andas in infekterat damm.

Typiska symptom är ett svårläkt sår vid bettstället, svullna lymfkörtlar och hög feber.

Sjukdomen behandlas med antibiotika i 10-14 dagar.

Man kan undvika att bli smittad genom att skydda sig mot myggbett med till exempel kläder och myggmedel.

Det lönar sig att uppsöka läkare om man misstänker smitta.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning