Hårda domar ger viktiga signaler

Johan Bäckman i tingsrätten i juni 2018. Bild: Lehtikuva/Roni Rekomaa

Det är brottsligt att förfölja människor och sprida lögner om dem, också på nätet. De domar Ilja Janitskin och Johan Bäckman fått i tingsrätten i Helsingfors är en viktig signal.

Ilja Janitskin döms för totalt 16 brott, Johan Bäckman döms på tre åtalspunkter. Tingsrättens straff är stränga. För Janitskins del blir det ovillkorligt fängelse i ett år och tio månader, för Bäckmans del ett års villkorligt fängelse. Dessutom dömdes den kvinna som assisterat Janitskin. Det är inte bara domarna som är stränga, också skadestånden är höga.

Domarna är på många sätt viktiga eftersom de innehåller nya gränsdragningar för situationer som inte tidigare har prövats rättsligt. Det gäller verksamhet på nätet och på sociala medier. Förhoppningsvis leder domarna till en insikt om att det faktiskt inte går att skriva vad som helst på nätet, inklusive i olika sociala medier.

En tydlig gräns är ansvaret för det som publiceras i nättidningar. Ilja Janitskin grundade MV-lehti och Uber Uutiset men hävdade att han bara bar ansvar för det han själv hade skrivit. Den bedömningen håller inte enligt tingsrätten. Janitskin är ansvarig för texter som hans nätsajter har publicerat åtminstone fram till januari 2018. Det handlar om grova och vedervärdiga texter som är rasistiska, fullständigt lögnaktiga på ett allmänt plan, men också då det gäller namngivna personers privatliv, plagiat från andra medier och med innehåll som tingsrätten definierar som hets mot folkgrupp och ärekränkning.

Enligt tingsrätten fanns det med tanke på yttrandefriheten inget offentligt intresse eller någon annan godtagbar orsak till publicering. Däremot har texterna stämplat och förnedrat de målsägande personerna på ett så kränkande sätt att det är motiverat att ingripa mot yttrandefriheten. De dömda har också satt i gång masskampanjer mot dem de har förföljt. De som har deltagit och skickat hatiska hotelser till de målsägande går ännu fria.

De målsägande är värda en eloge för att de har stått ut och stått på sig. Yle-journalisten Jessikka Aro är en av dem och domarna mot Bäckman handlar uttryckligen om förföljelse, grov ärekränkning och anstiftan till grov ärekränkning av Aro. Hatkampanjen har pågått i nästan ett och ett halvt år. Motivet var uppenbarligen att den undersökande journalisten Aro ägnade sig åt ryska nättroll. Hon hade också belyst Janitskins verksamhet. Tingsrätten betecknade Bäckmans agerande som ovanligt grovt.

En annan målsägande, också kvinna, startade en kampanj som gällde de företag som annonserade i och alltså finansierade MV-lehti. Janitskin hämnades mot henne och startade en hatkampanj. En tredje målsägande kvinna arbetade med invandrare. De har alla utsatts för att lögner om dem och deras privatliv har spridits, de har hotats och hela deras liv har ställts på ända.

Ett annat intressant element i tingsrättens dom handlar om hur man dömer för grov ärekränkning. Lagen har ändrats och efter det är det enbart grov ärekränkning som kan leda till fängelsestraff. Uppenbarligen är det första gången så stränga fängelsestraff ges för grov ärekränkning sedan lagen ändrades. De som hade trott att man inte kan få ovillkorligt fängelse för grov ärekränkning hade fel.

Yttrandefriheten är grundläggande i ett demokratiskt samhälle och tröskeln för att inskränka den ska vara mycket hög.

Domarna och Janitskins och Bäckmans verksamhet berör på många – men inte alla – punkter yttrandefrihet och vad medier kan och inte kan göra. När en seriös journalist utsätts för sådan förföljelse som Jessikka Aro för att ha gjort sitt jobb är det ett uppenbart hot mot yttrandefriheten om inte samhället ingriper.

Med tanke på både enskilda personers och etniska och religiösa gruppers rättsskydd är det bra att processen är i gång. Den kommer säkert att fortsätta för domarna har inte vunnit laga kraft och kan överklagas.

Susanna Ginman Chef för opinionsavdelningen

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46