Hård kamp om podieplatser

Bild: Markku Ulander

Ett annorlunda läge råder i finländsk politik. Dominanterna saknas.

Om rådande trender håller i sig får vi uppleva ett riksdagsval där inget parti når över 20 procent, men däremot kan hela sex partier samla över 10 procent. Det här bekräftar Yles nya opinionsmätning....