Har vi valt rätt storlek på sjukvården?

Vårdvalet handlar inte bara om var den närmaste hälsocentralen finns utan om dimensioneringen av sjukvården. Finland har Europarekordet i att minska antalet vårdplatser 2000–2018. Frågan är om själva vården hängt med i den utvecklingen. Bild: Kristoffer Åberg

Har vi trängt in sjukvården i ett för litet plagg? Storlek S i stället för M eller rentav L. Om det är så vet vi vad som händer – det spricker i sömmarna.

Pandemin har blottlagt en sjukvård med oväntat små marginaler. Naturligtvis kan vården inte rustas för ett undantagstillstånd, men frågan är om den är rätt dimensionerad ens för ett normalläge, om ett...