Har universiteten drabbats av statusförlust då könsbalansen förändrats till kvinnors fördel?

"Samhällsomställningen, när lagstiftningen förändras så att kvinnor inte juridiskt kan utestängas från nästan någon del av samhället, har fått många konsekvenser."

När jag berättade för min morfar att jag skulle börja läsa kvinnovetenskap sa han åt mig att det ligger i släkten. – Hur menar du då, frågade jag, och tänkte att det är väldigt glest med akademi...