Har skolornas Wilma blivit ett straffregister?

Bild: Wilfred Hildonen

Det spelar ingen roll vad den digitala kommunikationsplattform som skolorna använder heter. Det centrala är hur den används.

Visst kunde man höra en kollektiv suck av lättnad då nyheten om att Helsingfors stad tänker slopa Wilma kablades ut nyligen? Och nog var det många som uttryckte en viss besvikelse över att ett annat p...