Har posten flera adressregister?

Om vi har en riktig adress och postlåda, räcker inte det för att få post dit?