Har Östersjöns ekosystem en framtid?

Bild: Wilfred Hildonen

Från att för 100 år sedan ha varit ett lokalt korttidsfenomen i vissa djuphålor i Östersjön har vi nu en yta större än Danmark drabbad av syrebrist och i vår känsliga skärgård har vi den tvivelaktiga äran att vara världsrekordinnehavare i antalet områden med syrebrist, skriver professor Erik Bonsdorff som ändå tror att samhället genom bland annat ny forskning kan vända de negativa trenderna.

Vår hemplanet är känd som den blå planeten, och med över 70 procent av ytan täckt av vatten är det ett logiskt epitet. Men även om haven täcker över två tredjedelar av jordens yta är vatten en b...