Har nyliberalismens era kommit till sitt slut?

Det finns rationella argument för den förändring på den politiska kartan vi har sett i de flesta länder under senaste årtionde.

Har nyliberalismens era kommit till sitt slut? Den frågan har blivit allt mera aktuell inom samhällsvetenskaplig och nutidshistorisk forskning. De första större forskningsprojekten om "den nylib...