Har man förstånd att skämmas lite för vardagens små mygel undviker man måhända en värre korruption

"Moralen mäts ju egentligen inte i euro, utan i intentioner och reflekterande handling."

De senaste veckorna har det stormat kring en person i ledande ställning i statsförvaltningen, som trots att denna haft ett ansvar för att statens pengar inte spenderas lättvindigt tydligen gjort...