Här kan nordiska skolan byggas – tjänstemännen föreslår fyra platser

Ärtholmen ska byggas ut under de närmaste åren. En av de föreslagna platserna för den nordiska skolan finns här. Bild: Niklas Tallqvist

Östra Helsingfors, Böle och Ärtholmen är på förslag för nordiska skolan. Men får skolan det undantagslov som krävs?

Planerna på en skola med två undervisningsspråk och nordisk inriktning går vidare i Helsingfors. På tisdag behandlar fostrans- och utbildningsnämnden tjänstemännens förslag till koncept för skolan.

HBL skrev nyligen om planerna. Då var det fortfarande oklart var skolan kan placeras.

I det färska förslaget som presenteras för nämnden finns fyra alternativa adresser för skolan: Kajaneborgsvägen 6 i Botbyhöjden, Savolaxgatan 6 i Östra Böle, Illergränden 4 nära Igelkottsvägens metrostation och Ärtholmen.

På Ärtholmen och Kajaneborgsvägen handlar det om en nybyggnad. På Savolaxgatan och Illergränden skulle skolan placeras i existerande byggnader som kan byggas om för ändamålet.

För Ärtholmen finns redan planer på ett nordiskt kvarter som med bostäder, daghem och restauranger är tänkt att bli en samlingsplats för nordiska organisationer och kulturutövare i Helsingfors.

Bild: HBL

Förebilder för den nordiska skolan är till exempel de engelska och franska skolorna i Helsingfors. De finns i Mejlans och Munkshöjden.

I förslaget till nämnden sägs att placeringen av den nordiska skolan är mycket viktig. Eleverna kommer från hela staden och därför är det mycket viktigt med bra kommunikationer.

Placeringsförslagen är inte slutgiltiga.

– Det är alternativ som utretts som möjliga nu men de kan ändras när processen framskrider, säger Satu Koistinen, pedagogisk expert på staden.

Svårt med undantagslov

Placeringen av skolan är dock inte den första frågan som måste avgöras.

För att den nordiska skolan ska bli möjlig med nuvarande koncept krävs ett undantagslov som tillåter att skolan får ha både finska och svenska som officiella undervisningsspråk.

I tjänstemännens förslag står det att Undervisningsministeriet signalerat att undantagslovet är problematiskt. Ministeriet har inte befogenheter att frångå lagens krav på att undervisningsspråket ska vara antingen finska eller svenska, inte bådadera.

Enligt det nuvarande konceptet ska undervisningen i den nordiska skolan ske parallellt på finska och svenska, och båda språken ska vara officiella undervisningsspråk med lika stor andel av undervisningen. Det gäller också undervisningen i modersmål.

– Det är politikerna i nämnden som får ta ställning till hur vi går vidare i den här frågan, säger Satu Koistinen.

Den nordiska skolan planeras ha kring 500 elever, med en intagning på 50–60 elever per år. Språkbadsundervisning på svenska planeras för elever som har finska som enda hemspråk.

Tjänstemännen räknar med att undervisningen i grundutbildningen i Nordiska skolan kommer att bli 500–1000 euro dyrare per elev än i andra skolor i snitt.

Läs också: Nytt nordiskt kulturkvarter med toppläge planeras på Ärtholmen

Planerna på nordisk skola snart klara – kan behöva undantagslov av ministeriet

Rättelse: Kajaneborgsvägen, en av de planerade platserna för den nordiska skolan, ligger i Botbyhöjden, inte Östra centrum det stod i en tidigare version av artikeln.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning